Number 04, 2019 LII   subscribers login  
bg | en           

Terms and Conditions

Общи правила за ползване


1. Въведение

(A) Общи правила

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД (наричани общо "Услуги" в този документ и изключващи всички услуги, които Бизнес Клуб ООД Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и Бизнес Клуб ООД.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Бизнес Клуб ООД, Вашето споразумение с Бизнес Клуб ООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани "Универсални условия".

1.3 Вашето споразумение с Бизнес Клуб ООД включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на Бизнес Клуб ООД, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Бизнес Клуб ООД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък "Условията".

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на "УСЛУГИТЕ" на сайтовете на Бизнес Клуб ООД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на Бизнес Клуб ООД

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Бизнес Клуб ООД, включително създаването или придобиването на на нови за Бизнес Клуб ООД сайтове и предоставените от тях за потребителите на Бизнес Клуб ООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на Бизнес Клуб ООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на Бизнес Клуб ООД включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на Бизнес Клуб ООД;
- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
- участие във форумите и коментарите на сайтовете на Бизнес Клуб ООД;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на Бизнес Клуб ООД изискващи регистрация;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на Бизнес Клуб ООД.
- получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на Бизнес Клуб ООД

1.10. На сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Бизнес Клуб ООД. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Бизнес Клуб ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. Бизнес Клуб ООД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на Бизнес Клуб ООД, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на "Бизнес Клуб ООД.

(C) Промени в сайтовете на Бизнес Клуб ООД

1.13. Бизнес Клуб ООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някой части от сайтовете на Бизнес Клуб ООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на Бизнес Клуб ООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на Бизнес Клуб ООД Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Бизнес Клуб ООД ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

1.18. Бизнес Клуб ООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на Бизнес Клуб ООД при условие, че:

i) Имейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на Бизнес Клуб ООД.
ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на Бизнес Клуб ООД изискващи регистрация.
(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на Бизнес Клуб ООД Вие давате своето съгласие Бизнес Клуб ООД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие Бизнес Клуб ООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване Бизнес Клуб ООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от Бизнес Клуб ООД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от Бизнес Клуб ООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от Бизнес Клуб ООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на Бизнес Клуб ООД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на Бизнес Клуб ООД и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

(E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на Бизнес Клуб ООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Бизнес Клуб ООД
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на Бизнес Клуб ООД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на Бизнес Клуб ООД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или "спам".

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на Бизнес Клуб ООД.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Бизнес Клуб ООД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на Бизнес Клуб ООД

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на Бизнес Клуб ООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Бизнес Клуб ООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Бизнес Клуб ООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Бизнес Клуб ООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

Бизнес Клуб ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на Бизнес Клуб ООД, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Бизнес Клуб ООД, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Бизнес Клуб ООД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, Бизнес Клуб ООД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на Бизнес Клуб ООД по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Бизнес Клуб ООД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Бизнес Клуб ООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Бизнес Клуб ООД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Бизнес Клуб ООД.

3. Авторски права

Авторско съдържание в сайтовете на Бизнес Клуб ООД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Бизнес Клуб ООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД, са собственост на Бизнес Клуб ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Бизнес Клуб ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Бизнес Клуб ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на Бизнес Клуб ООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на Бизнес Клуб ООД, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на Бизнес Клуб ООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Бизнес Клуб ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни

4.1. Бизнес Клуб ООД е разпространител на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на Бизнес Клуб ООД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на Бизнес Клуб ООД. Бизнес Клуб ООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на Бизнес Клуб ООД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с Бизнес Клуб ООД. Бизнес Клуб ООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на Бизнес Клуб ООД от трета страна. При никакви обстоятелства Бизнес Клуб ООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Бизнес Клуб ООД

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Бизнес Клуб ООД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на Бизнес Клуб ООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на Бизнес Клуб ООД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на Бизнес Клуб ООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на Бизнес Клуб ООД, посетете www.reklama.business-club.bg, за повече информация.

7. Лични данни

7.1 Бизнес Клуб ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. Бизнес Клуб ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. Бизнес Клуб ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за
целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Бизнес Клуб ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност

8.1. Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Бизнес Клуб ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Бизнес Клуб ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. Бизнес Клуб ООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД. Но Бизнес Клуб ООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. Бизнес Клуб ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Бизнес Клуб ООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Бизнес Клуб ООД.

10. Прекратяване

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на Бизнес Клуб ООД незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на Бизнес Клуб ООД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Back