БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

Чуждите инвестиции се били увеличили


Чуждите инвестиции се били увеличили? 

 

 Румен Гълъбинов

Преките чужди инвестиции (ПЧИ) за 2017 г. са нараснали с 37% в сравнение с 2016 г., съобщават повсеместно медиите. Изглежда голям растеж, но само на пръв поглед.

Реално, според данните на БНБ, ПЧИ за 2017 г. са само 901,9 млн. евро. Това е направо мизерно число за една икономика, която е в оживление и отчита близо 4 на сто ръст през 2017 г. Чуждите инвестиции за 2017 г. са само 1.8 от БВП. За сравнение, при предишното оживление през 2005-2008 г. ПЧИ достигнаха пик от 9 млрд. евро (за 2008 г.). От 2009 г. насам спадат до около 1-1,5 млрд. евро годишно, а за 2016 г. са 660 млн. евро.

Сегашното уж увеличение не е за хвалене, защото не е реално. Ако разгледаме структурата му, коментира икономистът Румен Гълъбинов,  ще се окаже, че то дори не е увеличение. Най-големият дял в тези ПЧИ за 2017 г. е заради увеличение на кредитите, взети от фирми, регистрирани в България от чужди банки. Също и от преструктурирани кредити, заради по-изгодна лихва.

Реално дяловият капитал (тоест участието на чужди фирми в български дружества) спада. Спада и реинвестираната печалба на чужди инвеститори.

Дяловият капитал през 2017г. е намалял почти три пъти в сравнение с 2016 г., а реинвестираната печалба през 2017 г. е намаляла с над 30% в сравнение с 2016 г.

Новите инвеститори са малко, а кредитите растат, защото установените вече в България чужди инвеститори рефинансират стари кредити с нови на ниски лихви. Това са кредитни суапи за печелене от лихвен арбитраж между стари и нови лихви по съществуващи кредити. Фирмите си оптимизират лихвените разходи. 

Банките отчитат ръст в корпоративно кредитиране. Това да се представя като преки чужди инвестиции е несериозно. 

България стана дестинация за лоукост инвеститори и за нискобюджетни инвестиции с малко капитал и ниска добавена стойност.

Всички са щастливи, и всичко е точно, ама не съвсем…

Преките инвестиции общо за 2017 са повече от 2016, но това е заради увеличението на кредитите, а иначе дяловия капитал и реинвестираната печалба спадат.

Новите инвеститори са малко, а кредитите растат.

 

 
    Share