Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

БСП: ЩЕ РАБОТИМ МАЛКИЯТ БИЗНЕС ДА НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ДЪРЖАВАТ


ЕВРОИЗБОРИ, 26 МАЙ, 2019 ГОДИНА

БСП: ЩЕ РАБОТИМ МАЛКИЯТ БИЗНЕС ДА НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ДЪРЖАВАТ

Като цяло малките компании растат много повече, отколкото цялата икономика. Малките и средните компании са онзи невидим икономически мотор, който работи неуморно. За него обаче рядко ще прочете или чуете по новините. За съжаление нашите родни предприемачи продължават да живеят повече в миналото, отколкото с мисъл за бъдещето. Причината за това е на първо място страхът от публичност или по-скоро страхът от държавата.


Малкият и средният бизнес е някак затворен в себе си и не желае публичност. Това нежелание за публичност се обяснява със страх от кражба на бизнеса, тормоз от "партньори" или конкуренти. Всичко това се базира на недоверието във функционирането на двата гаранта за стабилност - държавата и съдебната система.


Основният страх в малките предприемачи е от последващи проверки на държавни агенции и регулатори. За тях държавата е враждебна машина, а не партньор. Ударите й се усещат още повече в по-малките градове, където има и натиск и страх от местните власти.


Собственици и мениджъри усещат пропаст между тях и институциите и неразбиране на проблемите им за сметка на големите компании, които по-лесно комуникират с властта. Това е много видимо и в числа - изследване на Европейската комисия от януари и февруари, показва, че 70% от големите компании в България определят ситуацията с независимостта на правосъдието за "добро", докато едва 20% от малките и 49% от средните смятат същото. Тоест двойните стандарти, които се наложиха през последните 10 години все повече задушават малкия и средния бизнес.


За това БСП още преди 2 години започна да предлага законодателни промени срещу паралелната държава и в защита на малкия и средния бизнес. Тези промени ние насочваме главно по отношение на борбата с монополите, в т.ч. и предложението ни в големите търговски вериги да се предлагат храни предимно с български произход.


Тази борба срещу двойните стандарти ние ще водим и в европейския парламент. Още повече, че подобна практика има във Франция, в Румъния и др. Но паралелно с това БСП на национално ниво ще предложи пакет от законодателни промени, които да гарантират равното третиране на компаниите пред българските съдилища, като премахнем до максимум от законите текстовете, даващи възможност за субективно тълкуване и вземане на решения от страна на съдебната власт и администрацията. В същото време ще търсим лична отговорност от служители и представители на властта, които с действията или бездействията си са причинили вреда, както на гражданите, така и на фирмите.


Страхът от публичност, обаче води след себе си и другия проблем. Голяма част от българския малък и среден бизнес не живее в интернет. Тази част няма сайтове, не използва дигитални канали и услуги, чрез които да достига до нови пазари и клиенти. Не инвестира в дигитализация и по-трудно се адаптира към новите технологии, което излага тези компании на риск не само да не могат да разработят нови пазари, а дори да изгубят стари.


Според дигиталното табло на ЕС към 2015 г. едва 9% от българските компании (без финансовите) използват електронни фактури, едва 5.7% продават онлайн, а едва 2.8% продават онлайн зад граница. Тук за съжаление държавата отново се явява мащеха. Криворазбраната дигитализация, освен, че до момента струва на българският данъкоплатец над 1 млрд.лв., вместо да помага пречи на бизнеса. Основна причина за това, е че на цифровизацията и дигитализацията, управляващите гледат като на поредните сложни европейска думи, които да използват за рекетиране на бизнеса, чрез безумни изисквания, като например промените с касовите апарати, зад които да се облагодетелства един определен кръг от фирми.


Във Визия за България БСП обръща специално внимание на Дигитализацията, но тук говорим за реално работещо правителство и електронни регистри, които да са в услуга на бизнеса и гражданите,. Това ние ще постигнем, като първоначално въведем една двугодишна програма в края на средното образование, която да подготви кадри по места. Именно тези кадри по места ще дадат началото на една нова компютърно грамотна администрация, а не "калинки".


В същото време на ниво ЕС ние ще подкрепяме всяка възможност на малки и средни предприятия за достъп до дигиталните търговски портали, като за нас дигиталната търговия в границите на ЕС е възможност, а не заплаха за бизнеса.


Иновациите са от решаващо значение


Логично в среда, в която интелектуалната собственост се пази трудно, а дигиталният пазар едва прохожда, иновации се срещат рядко. Показателен за нивото на малкия бизнес в България е фактът, че над 50% от тези компании са в сферата на търговията. Близо 60% от стартиращите фирми също са в областта на търговията на дребно или на едро. Тоест предприемаческата активност в страната е силно подвластна на промените в пазарните условия. Доста по-малко се инвестира в производства с висока добавена стойност.


А там е най-важна именно интелектуалната собственост. Като цяло компаниите, които използват в пълна степен своите права върху интелектуалната собственост, постигат по-добри икономически резултати и по-висока пазарна стойност от тези, които не го правят. В някои случаи малки и средни предприятия, които разчитат на запазване на своите права, отчитат по-висок растеж до 20% в сравнение с подобни предприятия, които не отдават особено значение на нея.


За това още във Визия за България БСП предлага на първо място образователни реформи, които акцентуват на това какво учат децата ни, тоест адекватно ли е образованието на нуждите на пазара на труда, и как учат децата ни - условията, като започнем от достъпа до образование и стигнем до достъп до нови технологии още в образователният процес.


Едва при наличието на национална подкрепа за малкия и среден бизнес, ще можем да очакваме положителен ефект от европейските средства. Тези пари следва да служат за надграждане на европейските политики и за ускоряване на икономическия растеж. Разчитайки само на тях, без национално финансиране и политики ние можем да отчитаме само усвояване, но не и траен ефект и това го виждаме и днес - спрат ли европейските средства спира растежа. За това основен приоритет на БСП ще бъде национално финансиране на приоритетните сектори за икономическо развитие с надграждаща/ускоряваща роля на еврофондовете.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛAСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


 
    Share