Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Викай силно! - Ало, държаватаИзносът на България продължава да е основно на суровини

Износът на България продължава да е основно на суровини Но има и огромен прогрес при експортът на машини и части   Машините и частите за тях се затвърждават като основна експортна група в българския износ. Тя формира близо една четвърт от общата стойност на продадените зад граница стоки през...

Цялата статия
Износът на България продължава да е основно на суровини

Износът на България продължава да е основно на суровини

Износът на България продължава да е основно на суровини Но има и огромен прогрес при експортът на машини и части   Машините и частите за тях се затвърждават като основна експортна група в българския износ. Тя формира близо една четвърт от общата стойност на продадените зад граница стоки през...

Цялата статия

България с най-много публични разходи за обществен ред и сигурност

България с най-много публични разходи за обществен ред и сигурност   Сред основните публични разходи от консолидирания държавен бюджет в ЕС, най-големи са за "социална защита" през 2016 г. и се равняват на 19,1 процента от БВП. Следващите най-важни области са "здравеопазване" (7.1%), "икономически работи"...

Цялата статия
България с най-много публични разходи за обществен ред и сигурност

България с най-много публични разходи за обществен ред и сигурност

България с най-много публични разходи за обществен ред и сигурност   Сред основните публични разходи от консолидирания държавен бюджет в ЕС, най-големи са за "социална защита" през 2016 г. и се равняват на 19,1 процента от БВП. Следващите най-важни области са "здравеопазване" (7.1%), "икономически работи"...

Цялата статия

188 000 регистрирани, но недействащи фирми в параграфа на глобите

188 000 регистрирани, но недействащи фирми в параграфа на глобите     С последните изменения на Закона за счетоводството отпадна задължението за предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период, да публикуват своите годишни финансови отчети. Неосъществяването на дейност се...

Цялата статия
188 000 регистрирани, но недействащи фирми в параграфа на глобите

188 000 регистрирани, но недействащи фирми в параграфа на глобите

188 000 регистрирани, но недействащи фирми в параграфа на глобите     С последните изменения на Закона за счетоводството отпадна задължението за предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период, да публикуват своите годишни финансови отчети. Неосъществяването на дейност се...

Цялата статия

България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението

България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението   Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 3.6% на годишна база през четвърто тримесечие на 2017 г. (според сезонно изгладените данни). Растежът бе движен от повишение на крайното потребление с 4.7% и на инвестициите в основен капитал...

Цялата статия
България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението

България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението

България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението   Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 3.6% на годишна база през четвърто тримесечие на 2017 г. (според сезонно изгладените данни). Растежът бе движен от повишение на крайното потребление с 4.7% и на инвестициите в основен капитал...

Цялата статия

Дигитализацията е на едно мобилно приложение разстояние от гражданите

Дигитализацията е на едно мобилно приложение разстояние от гражданите       Мая Цанева, журналист и експерт по контент маркетинг в агенция „Нетика“   По данни за 2016 г. България изпреварва Австрия, Франция, Германия по достъп до мобилен широколентов интернет. Европейското цифрово...

Цялата статия
Дигитализацията е на едно мобилно приложение разстояние от гражданите

Дигитализацията е на едно мобилно приложение разстояние от гражданите

Дигитализацията е на едно мобилно приложение разстояние от гражданите       Мая Цанева, журналист и експерт по контент маркетинг в агенция „Нетика“   По данни за 2016 г. България изпреварва Австрия, Франция, Германия по достъп до мобилен широколентов интернет. Европейското цифрово...

Цялата статия

УЗАКОНЕН ФИСКАЛЕН ПРОИЗВОЛ КОНТРОЛ

УЗАКОНЕН ФИСКАЛЕН ПРОИЗВОЛ (КОНТРОЛ) Бойчо Момчилов, адвокат През 2014 г. с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), влезе в сила нов засилен фискален контрол за движението на различни видове стоки, като закона даде правомощие на министъра на финансите, еднолично да определя със...

Цялата статия
УЗАКОНЕН ФИСКАЛЕН ПРОИЗВОЛ КОНТРОЛ

УЗАКОНЕН ФИСКАЛЕН ПРОИЗВОЛ КОНТРОЛ

УЗАКОНЕН ФИСКАЛЕН ПРОИЗВОЛ (КОНТРОЛ) Бойчо Момчилов, адвокат През 2014 г. с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), влезе в сила нов засилен фискален контрол за движението на различни видове стоки, като закона даде правомощие на министъра на финансите, еднолично да определя със...

Цялата статия

ЗАЩОТО НЕ СЕ ТЪРПИ Или как АДминистрацията убива бизнеса

ЗАЩОТО НЕ СЕ ТЪРПИ!  Или как АДминистрацията убива бизнеса   Даниела Димитрова, издател на сп. "Бизнес Клуб" В месеца на жената и майката, в който два пъти имах възможността да се гордея – 8 март и 25 март, защото благодарение на моите близки се почувствах специална, пиша тези редове с ясното...

Цялата статия
ЗАЩОТО НЕ СЕ ТЪРПИ Или как АДминистрацията убива бизнеса

ЗАЩОТО НЕ СЕ ТЪРПИ Или как АДминистрацията убива бизнеса

ЗАЩОТО НЕ СЕ ТЪРПИ!  Или как АДминистрацията убива бизнеса   Даниела Димитрова, издател на сп. "Бизнес Клуб" В месеца на жената и майката, в който два пъти имах възможността да се гордея – 8 март и 25 март, защото благодарение на моите близки се почувствах специална, пиша тези редове с ясното...

Цялата статия

КАКВО Е ДА СИ ЕДНА ГОЛЯМА ЖЕНА В БИЗНЕСА

КАКВО Е ДА СИ ЕДНА ГОЛЯМА ЖЕНА В БИЗНЕСА     Мариана Печеян, собственик на предприятията за специална продукция ВСК "Кентавър" Г-жо Печеян, какво е чувството толкова години да сте една голяма дама в българския бизнес? - Ха, аз голяма жена в бизнеса. За да останеш в бизнеса трябва да си минеш по...

Цялата статия
КАКВО Е ДА СИ ЕДНА ГОЛЯМА ЖЕНА В БИЗНЕСА

КАКВО Е ДА СИ ЕДНА ГОЛЯМА ЖЕНА В БИЗНЕСА

КАКВО Е ДА СИ ЕДНА ГОЛЯМА ЖЕНА В БИЗНЕСА     Мариана Печеян, собственик на предприятията за специална продукция ВСК "Кентавър" Г-жо Печеян, какво е чувството толкова години да сте една голяма дама в българския бизнес? - Ха, аз голяма жена в бизнеса. За да останеш в бизнеса трябва да си минеш по...

Цялата статия

НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ДОБРИЯ ПРИМЕР ОТ ИСТОРИЯТА

НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА: ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ДОБРИЯ ПРИМЕР ОТ ИСТОРИЯТА   Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ съдружник в „И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Тя съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с...

Цялата статия
НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ДОБРИЯ ПРИМЕР ОТ ИСТОРИЯТА

НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ДОБРИЯ ПРИМЕР ОТ ИСТОРИЯТА

НАТАЛИЯ ФУТЕКОВА: ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ДОБРИЯ ПРИМЕР ОТ ИСТОРИЯТА   Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ съдружник в „И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Тя съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с...

Цялата статия

КАКВО Е ДА БЪДЕШ ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ В БЪЛГАРИЯ

КАКВО Е ДА БЪДЕШ ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ В БЪЛГАРИЯ? Адв. Веселина Благоева   Адвокатско си дружество създадохме преди 10 години с две дами-адвокати, с които животът ни събра още на студентската скамейка в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“...За дългото време, прекарано заедно, успяхме...

Цялата статия
КАКВО Е ДА БЪДЕШ ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ В БЪЛГАРИЯ

КАКВО Е ДА БЪДЕШ ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ В БЪЛГАРИЯ

КАКВО Е ДА БЪДЕШ ЖЕНА-ПРЕДПРИЕМАЧ В БЪЛГАРИЯ? Адв. Веселина Благоева   Адвокатско си дружество създадохме преди 10 години с две дами-адвокати, с които животът ни събра още на студентската скамейка в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“...За дългото време, прекарано заедно, успяхме...

Цялата статия

Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете

Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете През 2015 г. Европейската комисия представи план "Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.".  В ПЛАНА СА ФОРМУЛИРАНИ 5 ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: • увеличаване на участието на жените на...

Цялата статия
Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете

Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете

Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете През 2015 г. Европейската комисия представи план "Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.".  В ПЛАНА СА ФОРМУЛИРАНИ 5 ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: • увеличаване на участието на жените на...

Цялата статия

ГАНА И РУСИЯ - КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ

ГАНА И РУСИЯ - КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ Двете страни са първенците в света по присъствие на жени в бизнеса. Нова Зеландия, Швеция и Канада създават най-много стимули за бизнесдамите Жените предприемачи просперират повече в по-развитите икономики, разкрива второто издание на Индекса на Mastercard за...

Цялата статия
ГАНА И РУСИЯ - КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ

ГАНА И РУСИЯ - КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ

ГАНА И РУСИЯ - КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТЯХ Двете страни са първенците в света по присъствие на жени в бизнеса. Нова Зеландия, Швеция и Канада създават най-много стимули за бизнесдамите Жените предприемачи просперират повече в по-развитите икономики, разкрива второто издание на Индекса на Mastercard за...

Цялата статия