Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА "НАСЪРЧАВАНЕ  НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" -  ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ?       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА...

Цялата статия
ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА "НАСЪРЧАВАНЕ  НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" -  ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ?       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА...

Цялата статия

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS          По традиция вече от години има проблеми със сектор "Пчеларство". Пчеларите, които за съжаление се легитимират чрез 40 организации, а не с една или две национално представителни, обявиха протест през първата половина на декември....

Цялата статия
ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS          По традиция вече от години има проблеми със сектор "Пчеларство". Пчеларите, които за съжаление се легитимират чрез 40 организации, а не с една или две национално представителни, обявиха протест през първата половина на декември....

Цялата статия

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТoЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТOЯЩИ ПРОГРАМИ  ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ     Диляна Иванова Списание "Бизнес Клуб", редовно публикува актуалните европрограми, по които българският бизнес може да кандидатства за финансиране Подобряване на производствения капацитет в МСП Период за прием на проекти: предстои...

Цялата статия
ТЕКУЩИ И ПРЕДСТoЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТoЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТOЯЩИ ПРОГРАМИ  ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ     Диляна Иванова Списание "Бизнес Клуб", редовно публикува актуалните европрограми, по които българският бизнес може да кандидатства за финансиране Подобряване на производствения капацитет в МСП Период за прием на проекти: предстои...

Цялата статия