Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеНОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, Г-Н ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, Г-Н ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ Веселин Халачев, Председател на ОБК пред „Бизнес Клуб”   КРАТЪК АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА  ...

Цялата статия
НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, Г-Н ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, Г-Н ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

НОВОГОДИШНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, Г-Н ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ Веселин Халачев, Председател на ОБК пред „Бизнес Клуб”   КРАТЪК АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА  ...

Цялата статия

България пак се омота в европроектите

България пак се омота в европроектите Едва 6.5 % от предвидените средства за програмен период 2014-2020 г. са действително усвоени   От последният програмен период изминаха 3 години. Провителството отчита много успешни проекти, за които е подписано финансиране. Но реалните пари влезли в дъргавата се...

Цялата статия
България пак се омота в европроектите

България пак се омота в европроектите

България пак се омота в европроектите Едва 6.5 % от предвидените средства за програмен период 2014-2020 г. са действително усвоени   От последният програмен период изминаха 3 години. Провителството отчита много успешни проекти, за които е подписано финансиране. Но реалните пари влезли в дъргавата се...

Цялата статия

Нямаме стратегически проекти, с които да участваме в Плана”Юнкер”. Включваме се с Миморандум за разбирателство

Нямаме стратегически проекти, с които да участваме в Плана"Юнкер". Включваме се с Миморандум за разбирателство   В края на второто правителство на ГЕРБ с премиер за втори път Бойко Борисов и след дълго балтавене Бъгария най-сетне намери подход да се включи по-действено в „План за инвестиции за...

Цялата статия
Нямаме стратегически проекти, с които да участваме в Плана”Юнкер”. Включваме се с Миморандум за разбирателство

Нямаме стратегически проекти, с които да участваме в Плана”Юнкер”. Включваме се с Миморандум за разбирателство

Нямаме стратегически проекти, с които да участваме в Плана"Юнкер". Включваме се с Миморандум за разбирателство   В края на второто правителство на ГЕРБ с премиер за втори път Бойко Борисов и след дълго балтавене Бъгария най-сетне намери подход да се включи по-действено в „План за инвестиции за...

Цялата статия

През 2017 г. и общините ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондоветe

През 2017 г. и общините ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондоветe Диляна Иванова, Управител на консултантска фирма Power Dev   Общините ще могат да ползват финансовите инструменти от Фонда на фондовете през втората половина на 2017 г., за да осъществят проектите си за градско развитие и...

Цялата статия
През 2017 г. и общините ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондоветe

През 2017 г. и общините ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондоветe

През 2017 г. и общините ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондоветe Диляна Иванова, Управител на консултантска фирма Power Dev   Общините ще могат да ползват финансовите инструменти от Фонда на фондовете през втората половина на 2017 г., за да осъществят проектите си за градско развитие и...

Цялата статия

Промени в индикативния годишен график по ПРСР 2014-2020 за 2017 г.

Промени в индикативния годишен график по ПРСР 2014-2020 за 2017 г. Диляна Иванова, Управител на консултантска фирма Power Dev   Промяна се наблюдава при подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти",   която бе заложена индикативно за февруари 2017 г., Стартът е изместен за...

Цялата статия
Промени в индикативния годишен график по ПРСР 2014-2020 за 2017 г.

Промени в индикативния годишен график по ПРСР 2014-2020 за 2017 г.

Промени в индикативния годишен график по ПРСР 2014-2020 за 2017 г. Диляна Иванова, Управител на консултантска фирма Power Dev   Промяна се наблюдава при подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти",   която бе заложена индикативно за февруари 2017 г., Стартът е изместен за...

Цялата статия

Начало на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

Начало на пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за технологичен трансфер"   „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за...

Цялата статия
Начало на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

Начало на пазарни консултации за финансов инструмент “Фонд за технологичен трансфер“

Начало на пазарни консултации за финансов инструмент "Фонд за технологичен трансфер"   „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за...

Цялата статия

ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ" Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ   Велислава Ивановска   Кремена Райкова   ФЪРСТ Консултинг   Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявяви за кандидатстване с проектни предложения...

Цялата статия
ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ

ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ" Е ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ   Велислава Ивановска   Кремена Райкова   ФЪРСТ Консултинг   Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявяви за кандидатстване с проектни предложения...

Цялата статия

Разделят производителите от преработвателите по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Разделят производителите от преработвателите по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020   Целта е стимулиране на повече българско производство и преработване на суровината у нас   На 2.12.2016 г. се състоя второто заседание на работната група по обсъждане на нови критерии за оценка на проектите по подмярка 4.2 -...

Цялата статия
Разделят производителите от преработвателите по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Разделят производителите от преработвателите по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Разделят производителите от преработвателите по мярка 4.2 от ПРСР 2014-2020   Целта е стимулиране на повече българско производство и преработване на суровината у нас   На 2.12.2016 г. се състоя второто заседание на работната група по обсъждане на нови критерии за оценка на проектите по подмярка 4.2 -...

Цялата статия

Почти 100 % успеваемост, но по ОПОС 2007-2013

Почти 100 % успеваемост, но по ОПОС 2007-2013   „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." се очаква да бъде изпълнена на 99,85%. Гордея се с факта, че от програма в риск тя се превърна в една от най-успешните", отчете министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 8-ото заседание на Комитета за...

Цялата статия
Почти 100 % успеваемост, но по ОПОС 2007-2013

Почти 100 % успеваемост, но по ОПОС 2007-2013

Почти 100 % успеваемост, но по ОПОС 2007-2013   „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." се очаква да бъде изпълнена на 99,85%. Гордея се с факта, че от програма в риск тя се превърна в една от най-успешните", отчете министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 8-ото заседание на Комитета за...

Цялата статия