Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеБългарският малък и среден бизнес няма свой застъпник в ЕС. Това не може повече да продължава

Българският малък и среден бизнес няма свой застъпник в ЕС. Това не може повече да продължава Веселин Халачев, Председател на ОБК пред „Бизнес Клуб”   На 16 и 17 ноември, тази година, в сградата на Европейската комисия в Брюксел, се проведе Семинар за представителите на малките и средни...

Цялата статия
Българският малък и среден бизнес няма свой застъпник в ЕС. Това не може повече да продължава

Българският малък и среден бизнес няма свой застъпник в ЕС. Това не може повече да продължава

Българският малък и среден бизнес няма свой застъпник в ЕС. Това не може повече да продължава Веселин Халачев, Председател на ОБК пред „Бизнес Клуб”   На 16 и 17 ноември, тази година, в сградата на Европейската комисия в Брюксел, се проведе Семинар за представителите на малките и средни...

Цялата статия

Науката и Бизнесът се обединяват в "Индустрия за здравословен живот и био-технологии"

Науката и Бизнесът се обединяват в "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" Над 120 милиона лева от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 ще бъдат инвестирани в здравеопазването и фармацията, чрез изграждане на центрове за върхови постижения и компетенции в страната....

Цялата статия
Науката и Бизнесът се обединяват в "Индустрия за здравословен живот и био-технологии"

Науката и Бизнесът се обединяват в "Индустрия за здравословен живот и био-технологии"

Науката и Бизнесът се обединяват в "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" Над 120 милиона лева от ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 ще бъдат инвестирани в здравеопазването и фармацията, чрез изграждане на центрове за върхови постижения и компетенции в страната....

Цялата статия

Ускоряване въвеждането на пазара на ИКТ решения за здраве, благополучие и добро остаряване

Ускоряване въвеждането на пазара на ИКТ решения за здраве, благополучие и добро остаряване   Винаги е интересно, когато се заговори за иновации в здравеопазването. Очакванията са големи – за по-добро здраве, за революционни технологии или нови лекарствени продукти, които ще решат проблемите...

Цялата статия
Ускоряване въвеждането на пазара на ИКТ решения за здраве, благополучие и добро остаряване

Ускоряване въвеждането на пазара на ИКТ решения за здраве, благополучие и добро остаряване

Ускоряване въвеждането на пазара на ИКТ решения за здраве, благополучие и добро остаряване   Винаги е интересно, когато се заговори за иновации в здравеопазването. Очакванията са големи – за по-добро здраве, за революционни технологии или нови лекарствени продукти, които ще решат проблемите...

Цялата статия

Нова възможност за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР

Нова възможност за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР   Велислава Ивановска   Кремена Райкова   ФЪРСТ Консултинг   Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.006 „РАЗВИТИЕ НА...

Цялата статия
Нова възможност за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР

Нова възможност за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР

Нова възможност за развитие на социалното предприемачество по ОПРЧР   Велислава Ивановска   Кремена Райкова   ФЪРСТ Консултинг   Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.006 „РАЗВИТИЕ НА...

Цялата статия

ПОРЕДЕН РЕКОРД НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА

ПОРЕДЕН РЕКОРД НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА   По процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ бяха входирани приблизително 900 проектни предложения, а отхвърлените са 273 или приблизително 1/3, т.е. всеки трети проект се оказва,...

Цялата статия
ПОРЕДЕН РЕКОРД НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА

ПОРЕДЕН РЕКОРД НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА

ПОРЕДЕН РЕКОРД НА ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА   По процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ бяха входирани приблизително 900 проектни предложения, а отхвърлените са 273 или приблизително 1/3, т.е. всеки трети проект се оказва,...

Цялата статия

Истинският БРЕКЗИТ е по време на българското председателство на Съвета на ЕС

Истинският БРЕКЗИТ е по време на българското председателство на Съвета на ЕС Меглена Кунева Вице премиер и министър на образованието (в оставка)   Основните разходи за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. са за ремонти на сградите, където ще се...

Цялата статия
Истинският БРЕКЗИТ е по време на българското председателство на Съвета на ЕС

Истинският БРЕКЗИТ е по време на българското председателство на Съвета на ЕС

Истинският БРЕКЗИТ е по време на българското председателство на Съвета на ЕС Меглена Кунева Вице премиер и министър на образованието (в оставка)   Основните разходи за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. са за ремонти на сградите, където ще се...

Цялата статия

Фондът на фондовете стартира с управлението на 370 млн. лева от ОПРР

Фондът на фондовете стартира с управлението на 370 млн. лева от ОПРР   Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка)   Изпълнителният директор на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" (известен като Фонда на фондовете) Валери Белчев заяви след...

Цялата статия
Фондът на фондовете стартира с управлението на 370 млн. лева от ОПРР

Фондът на фондовете стартира с управлението на 370 млн. лева от ОПРР

Фондът на фондовете стартира с управлението на 370 млн. лева от ОПРР   Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка)   Изпълнителният директор на "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" (известен като Фонда на фондовете) Валери Белчев заяви след...

Цялата статия