Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеОгромен интерес на бизнеса КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

Огромен интерес на бизнеса КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" предизвика огромен интерес сред бизнеса и счупи всички...

Цялата статия
Огромен интерес на бизнеса КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

Огромен интерес на бизнеса КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"

Огромен интерес на бизнеса КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО"   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Схемата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" предизвика огромен интерес сред бизнеса и счупи всички...

Цялата статия

28 малки общини могат да кандидатстват по процедура за финансова помощ BG16RFOP001-8.003

28 малки общини могат да кандидатстват по процедура за  финансова помощ BG16RFOP001-8.003         Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно...

Цялата статия
28 малки общини могат да кандидатстват по процедура за финансова помощ BG16RFOP001-8.003

28 малки общини могат да кандидатстват по процедура за финансова помощ BG16RFOP001-8.003

28 малки общини могат да кандидатстват по процедура за  финансова помощ BG16RFOP001-8.003         Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно...

Цялата статия

Рестартирайте своите идеи

Рестартирайте своите идеи         И ако си мислите, че вероятността за успех точно на вашият проект е малка и финансиране получават само избрани по неясни критерии проекти, ако мислите, че е сложно, а пък вие нямате никакъв опит с програмите, ще Ви кажем, че вече стотици редови предприемачи от...

Цялата статия
Рестартирайте своите идеи

Рестартирайте своите идеи

Рестартирайте своите идеи         И ако си мислите, че вероятността за успех точно на вашият проект е малка и финансиране получават само избрани по неясни критерии проекти, ако мислите, че е сложно, а пък вие нямате никакъв опит с програмите, ще Ви кажем, че вече стотици редови предприемачи от...

Цялата статия

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя   Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от...

Цялата статия
В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя   Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от...

Цялата статия

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР   ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски...

Цялата статия
Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР

Какви са възможностите за получаване на кредит за изпълнение на проекти по ПРСР   ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски...

Цялата статия

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро   Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават общо 62 млн. евро,...

Цялата статия
Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро   Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават общо 62 млн. евро,...

Цялата статия

Може ли да работиш в Германия и да създаваш орехова градина в България. Според чиновниците от ДФЗ - НЕ

Може ли да работиш в Германия и да създаваш орехова градина в България. Според чиновниците от ДФЗ - НЕ     СИГНАЛ ДО „Бизнес Клуб”   „Бенефициент съм по ПРСР Мярка 141. ДФЗ спря плащането ми като започна проверка. Оказа се, че са пуснали сигнал до полицията и прокурора. На служителя в...

Цялата статия
Може ли да работиш в Германия и да създаваш орехова градина в България. Според чиновниците от ДФЗ - НЕ

Може ли да работиш в Германия и да създаваш орехова градина в България. Според чиновниците от ДФЗ - НЕ

Може ли да работиш в Германия и да създаваш орехова градина в България. Според чиновниците от ДФЗ - НЕ     СИГНАЛ ДО „Бизнес Клуб”   „Бенефициент съм по ПРСР Мярка 141. ДФЗ спря плащането ми като започна проверка. Оказа се, че са пуснали сигнал до полицията и прокурора. На служителя в...

Цялата статия

Първите мерки по програмата за рибарство стартират в началото на 2016 г.

Първите мерки по програмата за рибарство стартират в началото на 2016 г.         България получи официално одобрение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., като общият бюджет е 113.5 млн. евро. В средата на месец януари така изпратената Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 беше...

Цялата статия
Първите мерки по програмата за рибарство стартират в началото на 2016 г.

Първите мерки по програмата за рибарство стартират в началото на 2016 г.

Първите мерки по програмата за рибарство стартират в началото на 2016 г.         България получи официално одобрение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., като общият бюджет е 113.5 млн. евро. В средата на месец януари така изпратената Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 беше...

Цялата статия

Стартира приемът на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартира приемът на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция Крайният срок за прием на документи по Първа покана е 16 март 2016 г., бюджетът над 11 милиона евро         Стартира приемът на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично...

Цялата статия
Стартира приемът на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартира приемът на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартира приемът на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция Крайният срок за прием на документи по Първа покана е 16 март 2016 г., бюджетът над 11 милиона евро         Стартира приемът на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично...

Цялата статия

България е невидима на картата на малкия и средния бизнес в Европа и за това сме виновни ние

Председателя на ОБК ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ: България е невидима на картата на малкия и средния бизнес в Европа и за това сме виновни ние МСП подсигуряват над 76% от работните места у нас и 61% от общата добавена стойност. Техни представители трябва да се обединят в обща организация, за да се чува гласът им при...

Цялата статия
България е невидима на картата на малкия и средния бизнес в Европа и за това сме виновни ние

България е невидима на картата на малкия и средния бизнес в Европа и за това сме виновни ние

Председателя на ОБК ВЕСЕЛИН ХАЛАЧЕВ: България е невидима на картата на малкия и средния бизнес в Европа и за това сме виновни ние МСП подсигуряват над 76% от работните места у нас и 61% от общата добавена стойност. Техни представители трябва да се обединят в обща организация, за да се чува гласът им при...

Цялата статия