Number 04, 2019 LII   subscribers login  
bg | en           

The EuromoneyProduct Image

СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА И ЧАСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИСЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2020

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА И ЧАСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИСЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРЕЗ 2019 Г. ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ПРЕЗ 2019 Г. ФОКУС ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА YAHOO И LINKEDIN ПРЕДПОЧЕТЕ ДА СТАНЕ ГЛАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА YAHOO И LINKEDIN ПРЕДПОЧЕТЕ ДА СТАНЕ ГЛАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ