Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Тема на броя - ЕМИГРАЦИЯТАМИГРАЦИОННИТЕ ДИЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛНО ЗА „Бизнес Клуб” МИГРАЦИОННИТЕ ДИЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ   Д-р Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека на БАН   Съвременните демографски процеси в развитите страни са белязани от демографския преход. Макар че при това явление има различни взаимно преплитащи се...

Цялата статия
МИГРАЦИОННИТЕ ДИЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ

МИГРАЦИОННИТЕ ДИЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛНО ЗА „Бизнес Клуб” МИГРАЦИОННИТЕ ДИЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРИЯ   Д-р Спас Ташев, Институт за изследване на населението и човека на БАН   Съвременните демографски процеси в развитите страни са белязани от демографския преход. Макар че при това явление има различни взаимно преплитащи се...

Цялата статия

Илюзия е, че лицата от български произход в чужбина са голям демографски резерв

Илюзия е, че лицата от български произход в чужбина са голям демографски резерв     Въпреки очевидната слабост, в стратегията продължава да битува илюзията, че лицата от български произход са голям демографски резерв, а освен това те по презумция се разглеждат като „интегрирани по...

Цялата статия
Илюзия е, че лицата от български произход в чужбина са голям демографски резерв

Илюзия е, че лицата от български произход в чужбина са голям демографски резерв

Илюзия е, че лицата от български произход в чужбина са голям демографски резерв     Въпреки очевидната слабост, в стратегията продължава да битува илюзията, че лицата от български произход са голям демографски резерв, а освен това те по презумция се разглеждат като „интегрирани по...

Цялата статия

ТЕНДЕНЦИЯТА НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

ТЕНДЕНЦИЯТА НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ     Всъщност съвременното разбиране за миграционният натиск е, че той се явява резултат от една започнала, но все още незавършила международна миграция и изразява силата на въздействие, упражнявано върху...

Цялата статия
ТЕНДЕНЦИЯТА НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

ТЕНДЕНЦИЯТА НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

ТЕНДЕНЦИЯТА НА ПРЕМИНАВАЩИТЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ     Всъщност съвременното разбиране за миграционният натиск е, че той се явява резултат от една започнала, но все още незавършила международна миграция и изразява силата на въздействие, упражнявано върху...

Цялата статия

ДЕМОГРАФСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА

ДЕМОГРАФСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА     От тези факти произтича един важен извод, а именно, че имиграционните процеси в и през България вече не зависят само от изтласкващите и привличащите фактори по отношение на миграционните потоци, но са в зависимост и от променящата...

Цялата статия
ДЕМОГРАФСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА

ДЕМОГРАФСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА

ДЕМОГРАФСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА     От тези факти произтича един важен извод, а именно, че имиграционните процеси в и през България вече не зависят само от изтласкващите и привличащите фактори по отношение на миграционните потоци, но са в зависимост и от променящата...

Цялата статия

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК     При прогнозирането на бъдещия миграционен натиск върху България до 2025 г. трябва да се има предвид, че съгласно наличните данни за възрастовата структура на населението в Сирия, Афганистан и Ирак, до края на този период трудоспособната група ще се увеличи...

Цялата статия
ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК     При прогнозирането на бъдещия миграционен натиск върху България до 2025 г. трябва да се има предвид, че съгласно наличните данни за възрастовата структура на населението в Сирия, Афганистан и Ирак, до края на този период трудоспособната група ще се увеличи...

Цялата статия

ИМИГРАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН И УПРАВЛЯВАН СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС

ИМИГРАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН И УПРАВЛЯВАН СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС   За да може имиграционният процес да бъде контролиран и управляван съобразно потребностите на икономиката и националния интерес, България следва на национално и...

Цялата статия
ИМИГРАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН И УПРАВЛЯВАН СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС

ИМИГРАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН И УПРАВЛЯВАН СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС

ИМИГРАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАН И УПРАВЛЯВАН СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС   За да може имиграционният процес да бъде контролиран и управляван съобразно потребностите на икономиката и националния интерес, България следва на национално и...

Цялата статия

Емигрираме трайно, въпреки икономическия просперитет, отчитан от властите и статистиката

Емигрираме трайно, въпреки икономическия просперитет, отчитан от властите и статистиката През 2015 г. страната ни официално са напуснали 29,5 хиляди души, а заселилите се у нас са 25,2 хиляди души, т.е. с 4,3 хиляди по-малко. Сред трайно емигриралите по-голям е процентът на жените   НСИ редовно публикува...

Цялата статия
Емигрираме трайно, въпреки икономическия просперитет, отчитан от властите и статистиката

Емигрираме трайно, въпреки икономическия просперитет, отчитан от властите и статистиката

Емигрираме трайно, въпреки икономическия просперитет, отчитан от властите и статистиката През 2015 г. страната ни официално са напуснали 29,5 хиляди души, а заселилите се у нас са 25,2 хиляди души, т.е. с 4,3 хиляди по-малко. Сред трайно емигриралите по-голям е процентът на жените   НСИ редовно публикува...

Цялата статия

Солидарността в ЕС си остава едно красиво пожелание, уморената Европа не може да се справи с новата миграция

Солидарността в ЕС си остава едно красиво пожелание, уморената Европа не може да се справи с новата миграция Майката на всички европейски кризи е кризата на Еврозоната, която под  диктата на Берлин през Брюксел доведе до икономическо опустошаване на Европейската периферия, до трайно състояние на...

Цялата статия
Солидарността в ЕС си остава едно красиво пожелание, уморената Европа не може да се справи с новата миграция

Солидарността в ЕС си остава едно красиво пожелание, уморената Европа не може да се справи с новата миграция

Солидарността в ЕС си остава едно красиво пожелание, уморената Европа не може да се справи с новата миграция Майката на всички европейски кризи е кризата на Еврозоната, която под  диктата на Берлин през Брюксел доведе до икономическо опустошаване на Европейската периферия, до трайно състояние на...

Цялата статия

Демографското затихване в България - Много баби - никакво дете

НАШИЯТ КОМЕНТАР Демографското затихване в България - Много баби - никакво дете   Ангажимент към демографията имат различни институции. Имаме система от 84 показателя, които мерят демографията и очертават приоритети, но това трябва да се претвори в трайни политики. Преди около година ведомствата са...

Цялата статия
Демографското затихване в България - Много баби - никакво дете

Демографското затихване в България - Много баби - никакво дете

НАШИЯТ КОМЕНТАР Демографското затихване в България - Много баби - никакво дете   Ангажимент към демографията имат различни институции. Имаме система от 84 показателя, които мерят демографията и очертават приоритети, но това трябва да се претвори в трайни политики. Преди около година ведомствата са...

Цялата статия

Никой не си напуска родината и корените от хубаво

Никой не си напуска родината и корените от хубаво   Мария Касимова-Моасе, журналист, собственик на магазин за натурална козметика BILKA VERDE на о. Менорка   Интервю на Диляна Иванова - Разкажете на читателите на "Бизнес Клуб" за живота си преди и сега, откъде идвате и къде сте сега? - Винаги съм...

Цялата статия
Никой не си напуска родината и корените от хубаво

Никой не си напуска родината и корените от хубаво

Никой не си напуска родината и корените от хубаво   Мария Касимова-Моасе, журналист, собственик на магазин за натурална козметика BILKA VERDE на о. Менорка   Интервю на Диляна Иванова - Разкажете на читателите на "Бизнес Клуб" за живота си преди и сега, откъде идвате и къде сте сега? - Винаги съм...

Цялата статия