Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеCreative Europe - Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество

Creative Europe - Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Забързани да постигнем бизнес целите си и да реализираме бизнес идеите си, позабравяме духовните си потребности и пренебрегваме това да си...

Цялата статия
Creative Europe - Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество

Creative Europe - Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество

Creative Europe - Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Забързани да постигнем бизнес целите си и да реализираме бизнес идеите си, позабравяме духовните си потребности и пренебрегваме това да си...

Цялата статия

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА       Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки...

Цялата статия
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА       Графикът предвижда в периода Януари – Февруари 2017 г. да бъде отворен прием по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки...

Цялата статия

ЕК: Асфалтът няма да въздигне икономически България

ЕК: Асфалтът няма да въздигне икономически България Основни резултати от инвестициите на ЕС в периода 2007 — 2013 г. 38,7 на сто от публичните (държавни и общински) инвестиции в България са от еврофондовете. Въпреки това сме на опашката по усвояване на средства, всравнение с другите страни от бившия...

Цялата статия
ЕК: Асфалтът няма да въздигне икономически България

ЕК: Асфалтът няма да въздигне икономически България

ЕК: Асфалтът няма да въздигне икономически България Основни резултати от инвестициите на ЕС в периода 2007 — 2013 г. 38,7 на сто от публичните (държавни и общински) инвестиции в България са от еврофондовете. Въпреки това сме на опашката по усвояване на средства, всравнение с другите страни от бившия...

Цялата статия

Планирани процедури по ОПИК и ОПРЧР, според проектите на Индикативните програми

Приоритети за разходване на евросредства през 2017 година Планирани процедури по ОПИК и ОПРЧР, според проектите на Индикативните програми   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Управляващите органи на двете най-популярни програми сред бизнеса Оперативна програма...

Цялата статия
Планирани процедури по ОПИК и ОПРЧР, според проектите на Индикативните програми

Планирани процедури по ОПИК и ОПРЧР, според проектите на Индикативните програми

Приоритети за разходване на евросредства през 2017 година Планирани процедури по ОПИК и ОПРЧР, според проектите на Индикативните програми   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Управляващите органи на двете най-популярни програми сред бизнеса Оперативна програма...

Цялата статия

Нови работни места в българските фирми – мисията (не) възможна

МТСП постави българския бизнес в патова ситуаия Нови работни места в българските фирми – мисията (не) възможна? Редовно сме представяли информация за процедури за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със срeдства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, насочени към българския...

Цялата статия
Нови работни места в българските фирми – мисията (не) възможна

Нови работни места в българските фирми – мисията (не) възможна

МТСП постави българския бизнес в патова ситуаия Нови работни места в българските фирми – мисията (не) възможна? Редовно сме представяли информация за процедури за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със срeдства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, насочени към българския...

Цялата статия

Малките фирми могат да вземат до 100 000 лева за подобряване на условията на труд

Малките фирми могат да вземат до 100 000 лева за подобряване на условията на труд ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДОВ ФОНД И УСЛОВИЯ ЗА ТРУД И ОТДИХ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ     Проектът цели получаване на безвъзмездна финансова подкрепа  от страна на Фонд „Условия на труд" във връзка с...

Цялата статия
Малките фирми могат да вземат до 100 000 лева за подобряване на условията на труд

Малките фирми могат да вземат до 100 000 лева за подобряване на условията на труд

Малките фирми могат да вземат до 100 000 лева за подобряване на условията на труд ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДОВ ФОНД И УСЛОВИЯ ЗА ТРУД И ОТДИХ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ     Проектът цели получаване на безвъзмездна финансова подкрепа  от страна на Фонд „Условия на труд" във връзка с...

Цялата статия

Дават 20 милиона за укрепване на общински язовири

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ Дават 20 милиона за укрепване на общински язовири     Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. „Обмисляме да отправим покана към общините до...

Цялата статия
Дават 20 милиона за укрепване на общински язовири

Дават 20 милиона за укрепване на общински язовири

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ Дават 20 милиона за укрепване на общински язовири     Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. „Обмисляме да отправим покана към общините до...

Цялата статия

България можеше да е сред страните, които са фактор в производството на биогорива

Ако не беше умишлено сбъркана европейската политика България можеше да е сред страните, които са фактор в производството на биогорива Автор: Дик Рош   През 2005 г. Конгресът на Съединените щати в сремежа си да намали емисиите на парникови газове, да разшири използването на горива от възобновяеми...

Цялата статия
България можеше да е сред страните, които са фактор в производството на биогорива

България можеше да е сред страните, които са фактор в производството на биогорива

Ако не беше умишлено сбъркана европейската политика България можеше да е сред страните, които са фактор в производството на биогорива Автор: Дик Рош   През 2005 г. Конгресът на Съединените щати в сремежа си да намали емисиите на парникови газове, да разшири използването на горива от възобновяеми...

Цялата статия