Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Европарите113 проектни предложения за МСП са отхвърлени! Ето защо

113 проектни предложения за МСП са отхвърлени! Ето защо Публикуваха списъка на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в...

Цялата статия
113 проектни предложения за МСП са отхвърлени! Ето защо

113 проектни предложения за МСП са отхвърлени! Ето защо

113 проектни предложения за МСП са отхвърлени! Ето защо Публикуваха списъка на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Първия краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в...

Цялата статия

ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"

ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"     Европейската комисия одобри нова финансова схема, по която малките и средните фирми в България да получават облекчени банкови заеми. България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава...

Цялата статия
ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"

ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"

ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"     Европейската комисия одобри нова финансова схема, по която малките и средните фирми в България да получават облекчени банкови заеми. България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава...

Цялата статия

Програма за Транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 отваря много възможности за широк спектър участници

Програма за Транснационално сътрудничество „ДУНАВ“  2014-2020 отваря много възможности за широк спектър участници Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“! Имаме уникалния шанс да сме част от териториалния обхват на тази невероятна програма и да участваме в разпределянето...

Цялата статия
Програма за Транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 отваря много възможности за широк спектър участници

Програма за Транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 отваря много възможности за широк спектър участници

Програма за Транснационално сътрудничество „ДУНАВ“  2014-2020 отваря много възможности за широк спектър участници Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“! Имаме уникалния шанс да сме част от териториалния обхват на тази невероятна програма и да участваме в разпределянето...

Цялата статия

Мярка 8.1. ОПРСР Европейска програма за финансиране на „Залесяване и поддръжка“

Мярка 8.1. ОПРСР Европейска програма за финансиране на „Залесяване и поддръжка“     Бенефициенти • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;...

Цялата статия
Мярка 8.1. ОПРСР Европейска програма за финансиране на „Залесяване и поддръжка“

Мярка 8.1. ОПРСР Европейска програма за финансиране на „Залесяване и поддръжка“

Мярка 8.1. ОПРСР Европейска програма за финансиране на „Залесяване и поддръжка“     Бенефициенти • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;...

Цялата статия

Само 10 дни за прием на заявления по Националната пчеларска програма

Само 10 дни за прием на заявления по Националната пчеларска програма       Държавен фонд „Земеделие" обявява прием на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. от 26 октомври до 6 ноември 2015 г. Финансовата помощ за подпомагане в периода на прием е в...

Цялата статия
Само 10 дни за прием на заявления по Националната пчеларска програма

Само 10 дни за прием на заявления по Националната пчеларска програма

Само 10 дни за прием на заявления по Националната пчеларска програма       Държавен фонд „Земеделие" обявява прием на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. от 26 октомври до 6 ноември 2015 г. Финансовата помощ за подпомагане в периода на прием е в...

Цялата статия

През 2016 стартира Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"

През 2016 стартира Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"       Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на...

Цялата статия
През 2016 стартира Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"

През 2016 стартира Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"

През 2016 стартира Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"       Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на...

Цялата статия

Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила

Процедура BG05M20P001-3.002: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила   Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни...

Цялата статия
Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила

Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила

Процедура BG05M20P001-3.002: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила   Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни...

Цялата статия