Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“          Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Процедурата насърчава професионалното и кариерно развитие и стимулира участието в различни форми на...

Цялата статия
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.044 „УМЕНИЯ“          Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Процедурата насърчава професионалното и кариерно развитие и стимулира участието в различни форми на...

Цялата статия

ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА "НАСЪРЧАВАНЕ  НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" -  ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ?       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА...

Цялата статия
ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ

ПРОЦЕДУРА "НАСЪРЧАВАНЕ  НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" -  ПОМОЩ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ КОМПАНИИ?       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ПЪРВОТО ОБЯВЯВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА...

Цялата статия

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ     В средата на месец декември 2018 год., броени дни преди коледните празници, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, спази своята...

Цялата статия
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ     В средата на месец декември 2018 год., броени дни преди коледните празници, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, спази своята...

Цялата статия

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS          По традиция вече от години има проблеми със сектор "Пчеларство". Пчеларите, които за съжаление се легитимират чрез 40 организации, а не с една или две национално представителни, обявиха протест през първата половина на декември....

Цялата статия
ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

ПЧЕЛАРИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS          По традиция вече от години има проблеми със сектор "Пчеларство". Пчеларите, които за съжаление се легитимират чрез 40 организации, а не с една или две национално представителни, обявиха протест през първата половина на декември....

Цялата статия

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТOЯЩИ ПРОГРАМИ  ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ     Диляна Иванова Списание "Бизнес Клуб", редовно публикува актуалните европрограми, по които българският бизнес може да кандидатства за финансиране Подобряване на производствения капацитет в МСП Период за прием на проекти: предстои...

Цялата статия
ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

ТЕКУЩИ И ПРЕДСТOЯЩИ ПРОГРАМИ  ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ     Диляна Иванова Списание "Бизнес Клуб", редовно публикува актуалните европрограми, по които българският бизнес може да кандидатства за финансиране Подобряване на производствения капацитет в МСП Период за прием на проекти: предстои...

Цялата статия