Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеВ ОЧАКВАНЕ НА СТАРТА НА ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

В ОЧАКВАНЕ НА СТАРТА НА ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2...

Цялата статия
В ОЧАКВАНЕ НА СТАРТА НА ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

В ОЧАКВАНЕ НА СТАРТА НА ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“

В ОЧАКВАНЕ НА СТАРТА НА ПРОЦЕДУРАТА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“ Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2...

Цялата статия

Имаме 3 месеца да докажем, че сме честни с парите от еврофондовете

Имаме 3 месеца да докажем, че сме честни с парите от еврофондовете     България има три месеца, за да покаже пред ЕК, че е отстранила нередностите, свързани с обществените поръчки и управлението на проектите, финансирани от Европа. В противен случай рискуваме да ни бъдат наложени глоби и дори да...

Цялата статия
Имаме 3 месеца да докажем, че сме честни с парите от еврофондовете

Имаме 3 месеца да докажем, че сме честни с парите от еврофондовете

Имаме 3 месеца да докажем, че сме честни с парите от еврофондовете     България има три месеца, за да покаже пред ЕК, че е отстранила нередностите, свързани с обществените поръчки и управлението на проектите, финансирани от Европа. В противен случай рискуваме да ни бъдат наложени глоби и дори да...

Цялата статия

Дългоочакваният прием по „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира

Дългоочакваният прием по „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира       В този програмен период фермерите ще имат възможност да кандидатстват за субсидиране и на напоителни системи в техните стопанства. През този период ще бъде допустимо и залагането на системи за капково...

Цялата статия
Дългоочакваният прием по „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира

Дългоочакваният прием по „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира

Дългоочакваният прием по „Инвестиции в земеделски стопанства” стартира       В този програмен период фермерите ще имат възможност да кандидатстват за субсидиране и на напоителни системи в техните стопанства. През този период ще бъде допустимо и залагането на системи за капково...

Цялата статия

Проектът "Хляб на мира" идва в България

Проектът "Хляб на мира" идва в България             Проектът "Хляб на мира" има за цел да покаже връзката между мира и приноса на устойчивото земеделие за осигуряване на прехраната и благосъстоянието на населението. Той стартира през 2013 година в Берлин и включва 12 държави членки на ЕС от...

Цялата статия
Проектът "Хляб на мира" идва в България

Проектът "Хляб на мира" идва в България

Проектът "Хляб на мира" идва в България             Проектът "Хляб на мира" има за цел да покаже връзката между мира и приноса на устойчивото земеделие за осигуряване на прехраната и благосъстоянието на населението. Той стартира през 2013 година в Берлин и включва 12 държави членки на ЕС от...

Цялата статия

De minimis за животновъди ще има

De minimis за животновъди ще има         България дава общевропейски пакет от 5.8 млн.евро за подкрепа на фермите и тази година ще е една от страните, които първа ще разпредели средствата.   На бранша ще бъдат представени предложения за схемите за подкрепа, по условията на ЕК, по които ще се...

Цялата статия
De minimis за животновъди ще има

De minimis за животновъди ще има

De minimis за животновъди ще има         България дава общевропейски пакет от 5.8 млн.евро за подкрепа на фермите и тази година ще е една от страните, които първа ще разпредели средствата.   На бранша ще бъдат представени предложения за схемите за подкрепа, по условията на ЕК, по които ще се...

Цялата статия

Приемат заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приемат заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020       Общият отпуснат бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро.   Програмата е за Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури на...

Цялата статия
Приемат заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приемат заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

Приемат заявления по общинската мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020       Общият отпуснат бюджет за този прием по подмярка 7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро.   Програмата е за Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури на...

Цялата статия

Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и био сектора

Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и био сектора Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Отново малките и средни...

Цялата статия
Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и био сектора

Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и био сектора

Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и био сектора Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Отново малките и средни...

Цялата статия

В България още няма условия за лоялна и честна конкуренция при обществените поръчки

В България още няма условия за лоялна и честна конкуренция при обществените поръчки Извод от доклад до ЕК след радикални промени в законодателството, приети от парламента по отношение на обществените поръчки, основно със средства от еврофондовете Институтът за правни анализи и изследвания /ИПАИ/...

Цялата статия
В България още няма условия за лоялна и честна конкуренция при обществените поръчки

В България още няма условия за лоялна и честна конкуренция при обществените поръчки

В България още няма условия за лоялна и честна конкуренция при обществените поръчки Извод от доклад до ЕК след радикални промени в законодателството, приети от парламента по отношение на обществените поръчки, основно със средства от еврофондовете Институтът за правни анализи и изследвания /ИПАИ/...

Цялата статия

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Продължение от бр. 8 Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите Йордан Иванов "Започнах да работя още в първи курс на следването си. Исках да се занимавам с мой бизнес. И успях. Претърпях и първия си фалит с внос на стоки от Китай, който днес определям като безкрайно полезен и...

Цялата статия
Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Продължение от бр. 8 Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите Йордан Иванов "Започнах да работя още в първи курс на следването си. Исках да се занимавам с мой бизнес. И успях. Претърпях и първия си фалит с внос на стоки от Китай, който днес определям като безкрайно полезен и...

Цялата статия