Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеПрограма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014-2020     За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 ще функционира чрез приоритетни оси: Околна среда, Туризъм,...

Цялата статия
Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014-2020

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014-2020     За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 ще функционира чрез приоритетни оси: Околна среда, Туризъм,...

Цялата статия

БУМ НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО СХЕМАЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

БУМ НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015 Приблизително 1800 предложения кандидатстваха за финансиране, битката ще е 1:6 Велислава Ивановска, Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Огромен интерес предизвика схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново...

Цялата статия
БУМ НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО СХЕМАЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

БУМ НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО СХЕМАЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

БУМ НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015 Приблизително 1800 предложения кандидатстваха за финансиране, битката ще е 1:6 Велислава Ивановска, Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Огромен интерес предизвика схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново...

Цялата статия

Още 115 млн. евро за бизнеса по оперативна програма Иновации и курентоспособност през 2016

Още 115 млн. евро за бизнеса по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност през 2016   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Съгласно изискванията Управляващия оргaн на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обсъждане Индикативна...

Цялата статия
Още 115 млн. евро за бизнеса по оперативна програма Иновации и курентоспособност през 2016

Още 115 млн. евро за бизнеса по оперативна програма Иновации и курентоспособност през 2016

Още 115 млн. евро за бизнеса по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност през 2016   Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Съгласно изискванията Управляващия оргaн на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува за обсъждане Индикативна...

Цялата статия

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги   Допустими за финансиране са разходи за: •Закупуване и въвеждане в...

Цялата статия
Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Срок за кандидатстване: До 9 ноември 2015 г., САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги   Допустими за финансиране са разходи за: •Закупуване и въвеждане в...

Цялата статия

Мярката за преработка на агропродукция по ПРСР 2014-2020 отваря през ноември

Мярката за преработка на агропродукция по ПРСР 2014-2020 отваря през ноември Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен през ноември „Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро,...

Цялата статия
Мярката за преработка на агропродукция по ПРСР 2014-2020 отваря през ноември

Мярката за преработка на агропродукция по ПРСР 2014-2020 отваря през ноември

Мярката за преработка на агропродукция по ПРСР 2014-2020 отваря през ноември Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен през ноември „Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро,...

Цялата статия

ЕС одобри безпрецедентно по обем финансиране за науката у нас

ЕС одобри безпрецедентно по обем финансиране за науката у нас Безпрецедентно по обем финансиране и реално приоритизиране на високата наука. Такива възможности открива нова оперативна програма у нас за следващия програмен период – „Наука и образование за интелигентен растеж“. Според ...

Цялата статия
ЕС одобри безпрецедентно по обем финансиране за науката у нас

ЕС одобри безпрецедентно по обем финансиране за науката у нас

ЕС одобри безпрецедентно по обем финансиране за науката у нас Безпрецедентно по обем финансиране и реално приоритизиране на високата наука. Такива възможности открива нова оперативна програма у нас за следващия програмен период – „Наука и образование за интелигентен растеж“. Според ...

Цялата статия

Бърз преход към иновации

Бърз преход към иновации! Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) е пилотна мярка на програмата Хоризонти 2020. Предложенията могат да се подават по всяко време. Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове“ "Бърз преход към иновации" е пилотна мярка на програмата...

Цялата статия
Бърз преход към иновации

Бърз преход към иновации

Бърз преход към иновации! Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) е пилотна мярка на програмата Хоризонти 2020. Предложенията могат да се подават по всяко време. Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове“ "Бърз преход към иновации" е пилотна мярка на програмата...

Цялата статия

ОБК отваря широка врата за общините и бизнеса към европрограмите, финансирани директно от Брюксел

ОБК отваря широка врата за общините и бизнеса към европрограмите, финансирани директно от Брюксел       На 17 и 18 септември в гр. Първомай се проведе Международна среща на МСП с местните власти на тема: "Съвместно участие в програми на ЕК, управлявани и финансирани директно от Брюксел"....

Цялата статия
ОБК отваря широка врата за общините и бизнеса към европрограмите, финансирани директно от Брюксел

ОБК отваря широка врата за общините и бизнеса към европрограмите, финансирани директно от Брюксел

ОБК отваря широка врата за общините и бизнеса към европрограмите, финансирани директно от Брюксел       На 17 и 18 септември в гр. Първомай се проведе Международна среща на МСП с местните власти на тема: "Съвместно участие в програми на ЕК, управлявани и финансирани директно от Брюксел"....

Цялата статия

НПО попълват състава на комитета за наблюдение на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

НПО попълват състава на комитета за наблюдение на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020     В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители да участват в...

Цялата статия
НПО попълват състава на комитета за наблюдение на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

НПО попълват състава на комитета за наблюдение на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

НПО попълват състава на комитета за наблюдение на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020     В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители да участват в...

Цялата статия