Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Европарите



ДЕМОТИВИРА ли МТСП българския бизнес

ДЕМОТИВИРА ли МТСП българския бизнес?     Процедурата за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място” се оказа една от най-атрактивните през новия програмен период. Основната й цел - осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица....

Цялата статия
ДЕМОТИВИРА ли МТСП българския бизнес

ДЕМОТИВИРА ли МТСП българския бизнес

ДЕМОТИВИРА ли МТСП българския бизнес?     Процедурата за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място” се оказа една от най-атрактивните през новия програмен период. Основната й цел - осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица....

Цялата статия

Защо отпадат много проекти за еврофинансиране

Защо отпадат много проекти за еврофинансиране           Най-често срещани причини за отпадане на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по процедура  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“   Андрей Лалов  ...

Цялата статия
Защо отпадат много проекти за еврофинансиране

Защо отпадат много проекти за еврофинансиране

Защо отпадат много проекти за еврофинансиране           Най-често срещани причини за отпадане на етап "Оценка на административното съответствие и допустимостта" по процедура  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“   Андрей Лалов  ...

Цялата статия

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ Нови възможности за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и достъпа им до услуги за кариерно развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси” Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг...

Цялата статия
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ Нови възможности за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и достъпа им до услуги за кариерно развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси” Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг...

Цялата статия

Климатичните промени и ролята на хората в тях – да финансираме овладяването на процесите или да спрем да причиняваме бедствия

Климатичните промени и ролята на хората в тях – да финансираме овладяването на процесите или да спрем да причиняваме бедствия Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Изменението на климата в глобален мащаб е проблем, на който в...

Цялата статия
Климатичните промени и ролята на хората в тях – да финансираме овладяването на процесите или да спрем да причиняваме бедствия

Климатичните промени и ролята на хората в тях – да финансираме овладяването на процесите или да спрем да причиняваме бедствия

Климатичните промени и ролята на хората в тях – да финансираме овладяването на процесите или да спрем да причиняваме бедствия Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Изменението на климата в глобален мащаб е проблем, на който в...

Цялата статия

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври     Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври и ще продължи до 4 ноември.   Mаксималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да...

Цялата статия
Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври

Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври     Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври и ще продължи до 4 ноември.   Mаксималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да...

Цялата статия

Много предизвикателства за България и председателството на ЕС след Брекзит

Много предизвикателства за България и председателството на ЕС след Брекзит     България има възможността да докаже, че ще бъде честен брокер между останалите страни - членки на ЕС, насочвайки дневния ред по важни за всички страни - членки въпроси. Председателството на България на ЕС се измества...

Цялата статия
Много предизвикателства за България и председателството на ЕС след Брекзит

Много предизвикателства за България и председателството на ЕС след Брекзит

Много предизвикателства за България и председателството на ЕС след Брекзит     България има възможността да докаже, че ще бъде честен брокер между останалите страни - членки на ЕС, насочвайки дневния ред по важни за всички страни - членки въпроси. Председателството на България на ЕС се измества...

Цялата статия

Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд

Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд         Национален иновационен фонд (НИФ) към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява осма конкурсна сесия. Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г....

Цялата статия
Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд

Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд

Стартира прием на проекти по Национален иновационен фонд         Национален иновационен фонд (НИФ) към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява осма конкурсна сесия. Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г....

Цялата статия

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите Йордан Иванов "Започнах да работя още в първи курс на следването си. Исках да се занимавам с мой бизнес. И успях. Претърпях и първия си фалит с внос на стоки от Китай, който днес определям като безкрайно полезен и оздравителен. От 2009 г. насам се...

Цялата статия
Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите

Еврофондовете спират иновациите и не развиват регионите Йордан Иванов "Започнах да работя още в първи курс на следването си. Исках да се занимавам с мой бизнес. И успях. Претърпях и първия си фалит с внос на стоки от Китай, който днес определям като безкрайно полезен и оздравителен. От 2009 г. насам се...

Цялата статия