Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеИновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”       Все повече се говори за това младите хора да остават в държавите си и да се стремят да развиват...

Цялата статия
Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”       Все повече се говори за това младите хора да остават в държавите си и да се стремят да развиват...

Цялата статия

Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР, БИТКАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Е СЕРИОЗНА Само проектите от приоритетните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ и такива на млади фермери с голям шанс за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Готова е предварителната...

Цялата статия
Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

Иновативни начини научното образование и кариера да станат привлекателни за младите хора

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРСР, БИТКАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Е СЕРИОЗНА Само проектите от приоритетните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ и такива на млади фермери с голям шанс за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД Готова е предварителната...

Цялата статия

Очаква се одобрение от ЕК за новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Очаква се одобрение от ЕК за новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 Само проектите от приоритетните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ и такива на млади фермери с голям шанс за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД...

Цялата статия
Очаква се одобрение от ЕК за новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Очаква се одобрение от ЕК за новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

Очаква се одобрение от ЕК за новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 Само проектите от приоритетните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ и такива на млади фермери с голям шанс за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг ЕООД...

Цялата статия

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 06

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 Мярка 06 - Развитие на стопанства и предприятия Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочено към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването...

Цялата статия
Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 06

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 06

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 Мярка 06 - Развитие на стопанства и предприятия Подмярка 6.2. Стартова помощ за неземеделски дейности Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочено към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването...

Цялата статия

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 07

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури, включително инвестиции в енергия от възобновяеми...

Цялата статия
Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 07

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 07

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 Мярка 07 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури, включително инвестиции в енергия от възобновяеми...

Цялата статия

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 08

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020               Мярка 08 - Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка Залесяването ще стимулира поглъщането и съхраняването на въглерода и опазване на...

Цялата статия
Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 08

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020, Мярка 08

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020               Мярка 08 - Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите Подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка Залесяването ще стимулира поглъщането и съхраняването на въглерода и опазване на...

Цялата статия

Има много европари, в България спят

Има много европари, в България спят Бизнесът не иска да признае публично проблемите, с които се сблъсква при кандидатстване с проекти. По много европрограми чиновниците не са си мръднали пръста да регистрират страната ни за участие, вероятно за да се спасят от повече работа. Голяма част от...

Цялата статия
Има много европари, в България спят

Има много европари, в България спят

Има много европари, в България спят Бизнесът не иска да признае публично проблемите, с които се сблъсква при кандидатстване с проекти. По много европрограми чиновниците не са си мръднали пръста да регистрират страната ни за участие, вероятно за да се спасят от повече работа. Голяма част от...

Цялата статия

В помощ на своите читатели от малкия и средния бизнес сп. „Бизнес Клуб” публикува под формата на схемограма на мерките и схемите, по които може да се кандидатства за еврофинансиране

В помощ на своите читатели от малкия и средния бизнес сп. „Бизнес Клуб” публикува под формата на схемограма на мерките и схемите, по които може да се кандидатства за еврофинансиране Отворени мерки и схеми: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ 2014-2020 • Процедура...

Цялата статия
В помощ на своите читатели от малкия и средния бизнес сп. „Бизнес Клуб” публикува под формата на схемограма на мерките и схемите, по които може да се кандидатства за еврофинансиране

В помощ на своите читатели от малкия и средния бизнес сп. „Бизнес Клуб” публикува под формата на схемограма на мерките и схемите, по които може да се кандидатства за еврофинансиране

В помощ на своите читатели от малкия и средния бизнес сп. „Бизнес Клуб” публикува под формата на схемограма на мерките и схемите, по които може да се кандидатства за еврофинансиране Отворени мерки и схеми: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност /ОПИК/ 2014-2020 • Процедура...

Цялата статия