Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеМного възможности по ХОРИЗОНТ 2020 за проекти за енергийна ефективност

Много възможности по ХОРИЗОНТ 2020 за проекти за енергийна ефективност Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Нарастващите цени на електрическа енергия за крайните потребители, както и загубите на генерирана енергия, в същото време, са във...

Цялата статия
Много възможности по ХОРИЗОНТ 2020 за проекти за енергийна ефективност

Много възможности по ХОРИЗОНТ 2020 за проекти за енергийна ефективност

Много възможности по ХОРИЗОНТ 2020 за проекти за енергийна ефективност Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Нарастващите цени на електрическа енергия за крайните потребители, както и загубите на генерирана енергия, в същото време, са във...

Цялата статия

30 млн. евро за бизнеса за международни стандарти и софтуерни решения

30 млн. евро за бизнеса за международни стандарти и софтуерни решения До 15 август 2016 г. фирмите могат да кандидатстват с проекти за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Още една от най-привлекателните процедури за безвъзмездна финансова помощ за бизнеса вече е факт....

Цялата статия
30 млн. евро за бизнеса за международни стандарти и софтуерни решения

30 млн. евро за бизнеса за международни стандарти и софтуерни решения

30 млн. евро за бизнеса за международни стандарти и софтуерни решения До 15 август 2016 г. фирмите могат да кандидатстват с проекти за финансиране Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Още една от най-привлекателните процедури за безвъзмездна финансова помощ за бизнеса вече е факт....

Цялата статия

По мярка 7.2 от ПРСР общините ще кандидатстват с до 3 проекта

По мярка 7.2 от ПРСР общините ще кандидатстват с до 3 проекта         Приемът за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура стартира в края на август.   Очаква се приемът по мярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони...

Цялата статия
По мярка 7.2 от ПРСР общините ще кандидатстват с до 3 проекта

По мярка 7.2 от ПРСР общините ще кандидатстват с до 3 проекта

По мярка 7.2 от ПРСР общините ще кандидатстват с до 3 проекта         Приемът за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура стартира в края на август.   Очаква се приемът по мярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони...

Цялата статия

България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС усвоява нищожни суми

България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС усвоява нищожни суми Сметната палата остро критикува министерствата на образованието и на икономиката         България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС и успява да усвои от тях нищожни суми. ЕС...

Цялата статия
България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС усвоява нищожни суми

България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС усвоява нищожни суми

България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС усвоява нищожни суми Сметната палата остро критикува министерствата на образованието и на икономиката         България не се възползва ефективно от милиардите евро за наука в ЕС и успява да усвои от тях нищожни суми. ЕС...

Цялата статия

По OПОС 2014-2020 ще се плаща и асфалтирането на улици след изграждане на ВиК

По OПОС 2014-2020 ще се плаща и асфалтирането на улици след изграждане на ВиК         Асфалтирането на улиците след изграждане на ВиК инфраструктура по  Оперативна програма „Околна сре да 2014-2020 г.“ ще е вече допустим разход. Това съобщи в Бургас министърът на околната среда и водите...

Цялата статия
По OПОС 2014-2020 ще се плаща и асфалтирането на улици след изграждане на ВиК

По OПОС 2014-2020 ще се плаща и асфалтирането на улици след изграждане на ВиК

По OПОС 2014-2020 ще се плаща и асфалтирането на улици след изграждане на ВиК         Асфалтирането на улиците след изграждане на ВиК инфраструктура по  Оперативна програма „Околна сре да 2014-2020 г.“ ще е вече допустим разход. Това съобщи в Бургас министърът на околната среда и водите...

Цялата статия

Малки и средни фирми внедряват ERP и CRM с европари

Малки и средни фирми внедряват ERP и CRM с европари         Започва нова процедура „Развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия”, която е част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК). Процедурата е с бюджет 30 млн. евро и е насочена към...

Цялата статия
Малки и средни фирми внедряват ERP и CRM с европари

Малки и средни фирми внедряват ERP и CRM с европари

Малки и средни фирми внедряват ERP и CRM с европари         Започва нова процедура „Развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия”, която е част от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК). Процедурата е с бюджет 30 млн. евро и е насочена към...

Цялата статия

ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност         Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с...

Цялата статия
ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност         Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с...

Цялата статия

“Балканската конференция на МСП - София 2016“

“Балканската конференция на МСП - София 2016“ Веселин Халачев: Постигнахме добри приятелства и бизнес контакти   На 23 юни се проведе първата Балканска конференция на МСП – София 2016. Събитието бе организирано от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес...

Цялата статия
“Балканската конференция на МСП - София 2016“

“Балканската конференция на МСП - София 2016“

“Балканската конференция на МСП - София 2016“ Веселин Халачев: Постигнахме добри приятелства и бизнес контакти   На 23 юни се проведе първата Балканска конференция на МСП – София 2016. Събитието бе организирано от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес...

Цялата статия