Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеПланът „Юнкер“ може да запълни нишата за рискови инвестиции в България

Планът "Юнкер" може да запълни нишата за рискови инвестиции в България Европейските институции извървяха бързо дългия път от идея до реалност - Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще заработи през есента Андрей Новаков Регламентът на ЕФСИ - правилата, по които ще работи, беше приет...

Цялата статия
Планът „Юнкер“ може да запълни нишата за рискови инвестиции в България

Планът „Юнкер“ може да запълни нишата за рискови инвестиции в България

Планът "Юнкер" може да запълни нишата за рискови инвестиции в България Европейските институции извървяха бързо дългия път от идея до реалност - Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще заработи през есента Андрей Новаков Регламентът на ЕФСИ - правилата, по които ще работи, беше приет...

Цялата статия

Първи проекти в Европа

Първи проекти в Европа   Още в края на миналата година държавите-членки създадоха списъци с примерни проекти, които биха желали да финансират чрез ЕФСИ. Подадените тогава проекти, включително и от страна на България, не са одобрени официално, но ще бъдат разгледани след като управителният съвет и...

Цялата статия
Първи проекти в Европа

Първи проекти в Европа

Първи проекти в Европа   Още в края на миналата година държавите-членки създадоха списъци с примерни проекти, които биха желали да финансират чрез ЕФСИ. Подадените тогава проекти, включително и от страна на България, не са одобрени официално, но ще бъдат разгледани след като управителният съвет и...

Цялата статия

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)   1.1.1.7. Инвестиции и достъп до външно финансиране Малките стопанства разчитат основно на собствени средства за финансиране на текущите разходи и инвестиции. Те имат ниска кредитоспособност, поради...

Цялата статия
Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)

Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България (2014-2020)   1.1.1.7. Инвестиции и достъп до външно финансиране Малките стопанства разчитат основно на собствени средства за финансиране на текущите разходи и инвестиции. Те имат ниска кредитоспособност, поради...

Цялата статия

Най-очакваната от работодателите процедура - "Ново работно място"

Най-очакваната от работодателите процедура - "Ново работно място"       Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Министерството на Труда и социалната политика, в ролята си на управляващ орган, отвори една от най-очакваните от...

Цялата статия
Най-очакваната от работодателите процедура - "Ново работно място"

Най-очакваната от работодателите процедура - "Ново работно място"

Най-очакваната от работодателите процедура - "Ново работно място"       Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Министерството на Труда и социалната политика, в ролята си на управляващ орган, отвори една от най-очакваните от...

Цялата статия

Не е страшно един бизнес да фалира, ако предприемачът има идея за друг

Проф. Митко Димитров: Не е страшно един бизнес да фалира, ако предприемачът има идея за друг Семейният бизнес в България в огромната си част е в категориите микро, малък и среден бизнес.  Обикновено бизнесът е създаден от някой от семейството, който е по-активен и впоследствие участва цялото...

Цялата статия
Не е страшно един бизнес да фалира, ако предприемачът има идея за друг

Не е страшно един бизнес да фалира, ако предприемачът има идея за друг

Проф. Митко Димитров: Не е страшно един бизнес да фалира, ако предприемачът има идея за друг Семейният бизнес в България в огромната си част е в категориите микро, малък и среден бизнес.  Обикновено бизнесът е създаден от някой от семейството, който е по-активен и впоследствие участва цялото...

Цялата статия

Информационна платформа - услуги за доставка на колетни пратки!

Информационна платформа - услуги за доставка на колетни пратки!       Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.09.2015 год. Общ бюджет на проекта: 360 000 евро. Програмата COSME отново е актуална и с...

Цялата статия
Информационна платформа - услуги за доставка на колетни пратки!

Информационна платформа - услуги за доставка на колетни пратки!

Информационна платформа - услуги за доставка на колетни пратки!       Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове” Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.09.2015 год. Общ бюджет на проекта: 360 000 евро. Програмата COSME отново е актуална и с...

Цялата статия

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ! ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020       Срок за прием на проекти: до 31.08.2015, през системата ИСУН 2020 Основна цел: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително,...

Цялата статия
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ! ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020       Срок за прием на проекти: до 31.08.2015, през системата ИСУН 2020 Основна цел: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително,...

Цялата статия

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020! Мярка 04 Инвестиции в земеделски стопанства Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти       Срок за прием на проекти: Октомври 2015 г. Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите...

Цялата статия
Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020

Проект на "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020! Мярка 04 Инвестиции в земеделски стопанства Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти       Срок за прием на проекти: Октомври 2015 г. Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите...

Цялата статия

Първа задача, задача за чиновници - Създаването на държавна агенция за електронно управление

Първа задача, задача за чиновници - Създаването на държавна агенция за електронно управление Стартира новата оперативна програма "Добро управление"       С провеждането на първия комитет за наблюдение на 26 юни стартира новата Оперативна програма „Добро управление 2014-2020". Програмата е...

Цялата статия
Първа задача, задача за чиновници - Създаването на държавна агенция за електронно управление

Първа задача, задача за чиновници - Създаването на държавна агенция за електронно управление

Първа задача, задача за чиновници - Създаването на държавна агенция за електронно управление Стартира новата оперативна програма "Добро управление"       С провеждането на първия комитет за наблюдение на 26 юни стартира новата Оперативна програма „Добро управление 2014-2020". Програмата е...

Цялата статия