Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Тема на броя - ЗЕМЕДЕЛИЕТОЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НЕГОВИТЕ ПАРАДОКСИ И БЕЗПЪТИЦА

ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НЕГОВИТЕ ПАРАДОКСИ И БЕЗПЪТИЦА Няма по-важен сектор за България от развитието на сектор Земеделие, производството и преработката на храни и икономика на селските райони     В общата картина на икономическото развитие на България сектора обаче не се развива...

Цялата статия
ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НЕГОВИТЕ ПАРАДОКСИ И БЕЗПЪТИЦА

ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НЕГОВИТЕ ПАРАДОКСИ И БЕЗПЪТИЦА

ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, НЕГОВИТЕ ПАРАДОКСИ И БЕЗПЪТИЦА Няма по-важен сектор за България от развитието на сектор Земеделие, производството и преработката на храни и икономика на селските райони     В общата картина на икономическото развитие на България сектора обаче не се развива...

Цялата статия

МЗХ - най-голямото и с най-тежка администрация

МЗХ - най-голямото и с най-тежка администрация По отношение на бюджетните разходи, МЗХ консумира около 25% от средствата. Въпреки това растеж в сектора няма.   Това е така като бюджет, брой заети, брой административни и други звена на подчинение на министъра към икономическия блок на Министерски...

Цялата статия
МЗХ - най-голямото и с най-тежка администрация

МЗХ - най-голямото и с най-тежка администрация

МЗХ - най-голямото и с най-тежка администрация По отношение на бюджетните разходи, МЗХ консумира около 25% от средствата. Въпреки това растеж в сектора няма.   Това е така като бюджет, брой заети, брой административни и други звена на подчинение на министъра към икономическия блок на Министерски...

Цялата статия

Особености на аграрната структура и политика в България

Особености на аграрната структура и политика в България       В България 1.5% от всички регистрирани стопанства обработват 82% от земята. В тях са концентрирани основните финансови ресурси - и като стойност на произведената продукция, и като размер на субсидиите, които получават. На практика...

Цялата статия
Особености на аграрната структура и политика в България

Особености на аграрната структура и политика в България

Особености на аграрната структура и политика в България       В България 1.5% от всички регистрирани стопанства обработват 82% от земята. В тях са концентрирани основните финансови ресурси - и като стойност на произведената продукция, и като размер на субсидиите, които получават. На практика...

Цялата статия

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната   Значението на аграрния сектор за икономическото развитие на макро ниво се представя от дела му в брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС), в общата заетост и в износа на страната, както и от редица други...

Цялата статия
Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната   Значението на аграрния сектор за икономическото развитие на макро ниво се представя от дела му в брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС), в общата заетост и в износа на страната, както и от редица други...

Цялата статия

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната       Когато зърното се преработи в брашно добавената стойност е почти два пъти по-висока отколкото в произведеното и изнесено като суровина зърно. За съжаление страната почти не изнася брашно. Ако това брашно бъде преработено в хляб,...

Цялата статия
Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната

Аграрният сектор в икономическото развитие на страната       Когато зърното се преработи в брашно добавената стойност е почти два пъти по-висока отколкото в произведеното и изнесено като суровина зърно. За съжаление страната почти не изнася брашно. Ако това брашно бъде преработено в хляб,...

Цялата статия

Зеленчукът Тиква няма да спаси градинарството в България

Мариана Милтенова, организационен секретар на Съюз на градинарите в България пред „Бизнес Клуб” Зеленчукът Тиква няма да спаси градинарството в България   заглавието Е Взето от пример, даден от г-жа Милтенова, как с финтове какво се субсидира най-добре се дава възможност на хитри „наши...

Цялата статия
Зеленчукът Тиква няма да спаси градинарството в България

Зеленчукът Тиква няма да спаси градинарството в България

Мариана Милтенова, организационен секретар на Съюз на градинарите в България пред „Бизнес Клуб” Зеленчукът Тиква няма да спаси градинарството в България   заглавието Е Взето от пример, даден от г-жа Милтенова, как с финтове какво се субсидира най-добре се дава възможност на хитри „наши...

Цялата статия

„Средиземноморска диета” това е устойчивият модел за България

„Средиземноморска диета” това е устойчивият модел за България         Два основни модела на структуриране на земеделието и сектора за производство на храни: • Свръхинтензивен модел на индустриално или по-точно свръхинтензивно постиндустриално производство на храни. • Моделът...

Цялата статия
„Средиземноморска диета” това е устойчивият модел за България

„Средиземноморска диета” това е устойчивият модел за България

„Средиземноморска диета” това е устойчивият модел за България         Два основни модела на структуриране на земеделието и сектора за производство на храни: • Свръхинтензивен модел на индустриално или по-точно свръхинтензивно постиндустриално производство на храни. • Моделът...

Цялата статия

Голямата грешка на Европа бе плащането на единица площ

Антоанета Божинова, изпълнителен директор на националното сдружение на преработвателите на плодове и зеленчуци: Голямата грешка на Европа бе плащането на единица площ   - Г-жо Божинова, как преработвателите могат да стимулират производителите, за да стане възможно после да спечелят и те,...

Цялата статия
Голямата грешка на Европа бе плащането на единица площ

Голямата грешка на Европа бе плащането на единица площ

Антоанета Божинова, изпълнителен директор на националното сдружение на преработвателите на плодове и зеленчуци: Голямата грешка на Европа бе плащането на единица площ   - Г-жо Божинова, как преработвателите могат да стимулират производителите, за да стане възможно после да спечелят и те,...

Цялата статия

Само обединени производителите могат да излязат на големи пазари

Само обединени производителите могат да излязат на големи пазари     От ОАЕ идват на нашите изложения, обиколки по предприятия и промоционални срещи изключителни професионалисти. Проявяват голям интерес към промотираните от съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци производства....

Цялата статия
Само обединени производителите могат да излязат на големи пазари

Само обединени производителите могат да излязат на големи пазари

Само обединени производителите могат да излязат на големи пазари     От ОАЕ идват на нашите изложения, обиколки по предприятия и промоционални срещи изключителни професионалисти. Проявяват голям интерес към промотираните от съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци производства....

Цялата статия

Системата на директни плащания не върши работа в животновъдството и производството на зеленчуци

Ангел Вукодинов: Системата на директни плащания не върши работа в животновъдството и производството на зеленчуци   Ангел Вукодинов е предстедател на контролния съвет на Национална Асоциация на зърнопроизводителите. Той е фермер с  25 години в бранша. - Г-н Вукодинов Вие сте един от...

Цялата статия
Системата на директни плащания не върши работа в животновъдството и производството на зеленчуци

Системата на директни плащания не върши работа в животновъдството и производството на зеленчуци

Ангел Вукодинов: Системата на директни плащания не върши работа в животновъдството и производството на зеленчуци   Ангел Вукодинов е предстедател на контролния съвет на Национална Асоциация на зърнопроизводителите. Той е фермер с  25 години в бранша. - Г-н Вукодинов Вие сте един от...

Цялата статия

Малките производители, кооперирайте се в търговията

Председателят на „Бата Агро” - Тодор Николов: Малките производители, кооперирайте се в търговията   - България има голям проблем с развитието на монокултурно земеделие. Как според вас този проблем може да бъде преодолян в бъдеще? - Няма да стане по никакъв начин с тези мерки на...

Цялата статия
Малките производители, кооперирайте се в търговията

Малките производители, кооперирайте се в търговията

Председателят на „Бата Агро” - Тодор Николов: Малките производители, кооперирайте се в търговията   - България има голям проблем с развитието на монокултурно земеделие. Как според вас този проблем може да бъде преодолян в бъдеще? - Няма да стане по никакъв начин с тези мерки на...

Цялата статия

Променят правилата за еднодневните договори за сезонни работници

Малко разум: Променят правилата за еднодневните договори за сезонни работници     Българският парламент е на път да прояви прагматизъм и да стане полезен за по-леката работа на земеделските предприемачи в България. Много вероятно е приетите правила за сключване на еднодневни договори през...

Цялата статия
Променят правилата за еднодневните договори за сезонни работници

Променят правилата за еднодневните договори за сезонни работници

Малко разум: Променят правилата за еднодневните договори за сезонни работници     Българският парламент е на път да прояви прагматизъм и да стане полезен за по-леката работа на земеделските предприемачи в България. Много вероятно е приетите правила за сключване на еднодневни договори през...

Цялата статия