Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеПланът "Юнкер" - възможност за бизнеса и за българската икономика

Малкият и средният бизнес трябва да се Планът "Юнкер" – възможност за бизнеса и за българската икономика Как българските предприемачи и инвеститори да се възползват най-добре от възможностите на Инвестиционния план на ЕС   Петър Нацев, Ръководител на екипа за комуникация, партньорства и...

Цялата статия
Планът "Юнкер" - възможност за бизнеса и за българската икономика

Планът "Юнкер" - възможност за бизнеса и за българската икономика

Малкият и средният бизнес трябва да се Планът "Юнкер" – възможност за бизнеса и за българската икономика Как българските предприемачи и инвеститори да се възползват най-добре от възможностите на Инвестиционния план на ЕС   Петър Нацев, Ръководител на екипа за комуникация, партньорства и...

Цялата статия

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти До това заключение достигнаха участниците в конференцията „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и предизвикателства през втория...

Цялата статия
Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти До това заключение достигнаха участниците в конференцията „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и предизвикателства през втория...

Цялата статия

Мярка 6.3 Помощ за развитието на малки стопанства

ДЪЛГООЧАКВАН СТАРТ Мярка 6.3 Помощ за развитието на малки стопанства         Очакван прием: Април 2016 г.   С прилагането на мярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Изисквания към кандидатите   Кандидатите по...

Цялата статия
Мярка 6.3 Помощ за развитието на малки стопанства

Мярка 6.3 Помощ за развитието на малки стопанства

ДЪЛГООЧАКВАН СТАРТ Мярка 6.3 Помощ за развитието на малки стопанства         Очакван прием: Април 2016 г.   С прилагането на мярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Изисквания към кандидатите   Кандидатите по...

Цялата статия

Схема за Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ Схема за Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията         Срок за прием на документи: 23.12.2015 - 04.04.2016г.   Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт...

Цялата статия
Схема за Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Схема за Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ Схема за Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията         Срок за прием на документи: 23.12.2015 - 04.04.2016г.   Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт...

Цялата статия

Схема за Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ Схема за Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия         Срок за прием на документи: 05.02-05.05.2016 г.   Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на...

Цялата статия
Схема за Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Схема за Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ Схема за Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия         Срок за прием на документи: 05.02-05.05.2016 г.   Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на...

Цялата статия

ИЗВЪНРЕДНИ ХАРЧОВЕ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ ИЗБОРНАТА 2015 година

ИЗВЪНРЕДНИ ХАРЧОВЕ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ ИЗБОРНАТА 2015 година?           Извънредните разходи по проектите, реализирани с европари, и приключването на стария програмен период са натоварили дефицита с близо 1.5 млрд. лв. Тези плащания са „изяли“ заложените буфери в разходната част на...

Цялата статия
ИЗВЪНРЕДНИ ХАРЧОВЕ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ ИЗБОРНАТА 2015 година

ИЗВЪНРЕДНИ ХАРЧОВЕ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ ИЗБОРНАТА 2015 година

ИЗВЪНРЕДНИ ХАРЧОВЕ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ ИЗБОРНАТА 2015 година?           Извънредните разходи по проектите, реализирани с европари, и приключването на стария програмен период са натоварили дефицита с близо 1.5 млрд. лв. Тези плащания са „изяли“ заложените буфери в разходната част на...

Цялата статия

ERASMUS+ SPORT може да помогне срещу социалното маргинализиране на младежите

ERASMUS+ SPORT може да помогне срещу социалното маргинализиране на младежите   Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”       „Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г....

Цялата статия
ERASMUS+ SPORT може да помогне срещу социалното маргинализиране на младежите

ERASMUS+ SPORT може да помогне срещу социалното маргинализиране на младежите

ERASMUS+ SPORT може да помогне срещу социалното маргинализиране на младежите   Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”       „Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г....

Цялата статия

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ     Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално ниво, така...

Цялата статия
ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ     Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално ниво, така...

Цялата статия

Проекти и възможности за насърчаване на малките и средните предприятия през 2016 година

Проекти и възможности за насърчаване на малките и средните предприятия през 2016 година         В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейския съюз залага на устойчивото и интелигентно развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро, малките и средните...

Цялата статия
Проекти и възможности за насърчаване на малките и средните предприятия през 2016 година

Проекти и възможности за насърчаване на малките и средните предприятия през 2016 година

Проекти и възможности за насърчаване на малките и средните предприятия през 2016 година         В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейския съюз залага на устойчивото и интелигентно развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро, малките и средните...

Цялата статия

Промени в сроковете за кандидатстване по опик

Промени в сроковете за кандидатстване по опик         Изменена е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г.   Сред процедурите с насоченост към бизнеса, по които...

Цялата статия
Промени в сроковете за кандидатстване по опик

Промени в сроковете за кандидатстване по опик

Промени в сроковете за кандидатстване по опик         Изменена е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г.   Сред процедурите с насоченост към бизнеса, по които...

Цялата статия