Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕвропаритеОЧАКВА НИ ОБЕДИНЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НА БАЛКАНИТЕ

Веселин Халачев, председател на „ОБК” и член на УС на ESBA: ОЧАКВА НИ ОБЕДИНЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НА БАЛКАНИТЕ   Поместваме част от новогодишното обръщение на Председателя на ОБК, г-н Веселин Халачев, към представителите на малкия и средния бизнес в България. Уважаеми дами и господа,...

Цялата статия
ОЧАКВА НИ ОБЕДИНЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НА БАЛКАНИТЕ

ОЧАКВА НИ ОБЕДИНЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НА БАЛКАНИТЕ

Веселин Халачев, председател на „ОБК” и член на УС на ESBA: ОЧАКВА НИ ОБЕДИНЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС НА БАЛКАНИТЕ   Поместваме част от новогодишното обръщение на Председателя на ОБК, г-н Веселин Халачев, към представителите на малкия и средния бизнес в България. Уважаеми дами и господа,...

Цялата статия

Отворена е схемата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Иновации! Иновации! Иновации! Отворена е схемата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Иновации в производството, иновации в технологиите, иновации в управлението, иновации в...

Цялата статия
Отворена е схемата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Отворена е схемата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Иновации! Иновации! Иновации! Отворена е схемата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” Кремена Транакиева, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”   Иновации в производството, иновации в технологиите, иновации в управлението, иновации в...

Цялата статия

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

БЮЛЕТИН ЯНУАРИ 2016 ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално...

Цялата статия
ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ

БЮЛЕТИН ЯНУАРИ 2016 ОТВОРЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАНИ Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално...

Цялата статия

Безвъзмездна помощ за нови гори в райони с ерозия

Безвъзмездна помощ за нови гори в райони с ерозия Мярка 8.1. Европейска програма за финансиране на "Залесяване и поддръжка"   Бенефициенти - Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; - Общини, собственици/управляващи...

Цялата статия
Безвъзмездна помощ за нови гори в райони с ерозия

Безвъзмездна помощ за нови гори в райони с ерозия

Безвъзмездна помощ за нови гори в райони с ерозия Мярка 8.1. Европейска програма за финансиране на "Залесяване и поддръжка"   Бенефициенти - Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; - Общини, собственици/управляващи...

Цялата статия

Европейско ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Какво предстои

Европейско ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Какво предстои 2016 година  се очертава да бъде много интересна и изпълнена с възможности за получаване на европейско финансиране на различни проекти на бизнеса по различни програми   Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Схема „Подкрепа...

Цялата статия
Европейско ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Какво предстои

Европейско ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Какво предстои

Европейско ФИНАНСИРАНЕ 2016 – Какво предстои 2016 година  се очертава да бъде много интересна и изпълнена с възможности за получаване на европейско финансиране на различни проекти на бизнеса по различни програми   Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Схема „Подкрепа...

Цялата статия

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия         Информационна система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Тя ще подава данни към Европейската агенция за околна среда...

Цялата статия
Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия

Система ще подава данни за качеството на въздуха към Европейската комисия         Информационна система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Тя ще подава данни към Европейската агенция за околна среда...

Цялата статия

80 млн. лв. за българските предприятия по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

80 млн. лв. за българските предприятия по процедура „Добри и безопасни условия на труд“       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Една от най-привлекателните за бизнеса процедури за безвъзмездна финансова помощ е „Добри и безопасни условия на труд“ по...

Цялата статия
80 млн. лв. за българските предприятия по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

80 млн. лв. за българските предприятия по процедура „Добри и безопасни условия на труд“

80 млн. лв. за българските предприятия по процедура „Добри и безопасни условия на труд“       Велислава Ивановска Кремена Райкова ФЪРСТ Консултинг   Една от най-привлекателните за бизнеса процедури за безвъзмездна финансова помощ е „Добри и безопасни условия на труд“ по...

Цялата статия

23,5 милиона лева са предвидени за инвестиции срещу риск от наводнения в Черноморския район

23,5 милиона лева са предвидени за инвестиции срещу риск от наводнения в Черноморския район         Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район, който е публикуван за обществено обсъждане, предвижда инвестиции от 23,5 млн. лв. за периода 2016 – 2021г. Дейностите за...

Цялата статия
23,5 милиона лева са предвидени за инвестиции срещу риск от наводнения в Черноморския район

23,5 милиона лева са предвидени за инвестиции срещу риск от наводнения в Черноморския район

23,5 милиона лева са предвидени за инвестиции срещу риск от наводнения в Черноморския район         Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район, който е публикуван за обществено обсъждане, предвижда инвестиции от 23,5 млн. лв. за периода 2016 – 2021г. Дейностите за...

Цялата статия

ЕВРОПА НИ ПРЕДОСТАВЯ МОРЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ, ТРЯБВАТ ИДЕИ И ПРОЕКТИ

АНДРЕЙ НОВАКОВ КЪМ МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ: ЕВРОПА НИ ПРЕДОСТАВЯ МОРЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ, ТРЯБВАТ ИДЕИ И ПРОЕКТИ         Предприемачество е личната способност на всеки човек да превърне идеите си в действие. Дали се раждаме предприемачи или средата ни прави такива всъщност няма значение....

Цялата статия
ЕВРОПА НИ ПРЕДОСТАВЯ МОРЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ, ТРЯБВАТ ИДЕИ И ПРОЕКТИ

ЕВРОПА НИ ПРЕДОСТАВЯ МОРЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ, ТРЯБВАТ ИДЕИ И ПРОЕКТИ

АНДРЕЙ НОВАКОВ КЪМ МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ: ЕВРОПА НИ ПРЕДОСТАВЯ МОРЕ ОТ ФИНАНСИРАНЕ, ТРЯБВАТ ИДЕИ И ПРОЕКТИ         Предприемачество е личната способност на всеки човек да превърне идеите си в действие. Дали се раждаме предприемачи или средата ни прави такива всъщност няма значение....

Цялата статия