Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

БОРЯНА ВЕЛИКОВА


УСПЕШНИТЕ КАМПАНИИ СЕ РАЖДАТ В СИНХРОНИЗИРАНАТА РАБОТА НА РЕКЛАМОДАТЕЛ И АГЕНЦИЯ   

Г-жо Великова, за трета поредна година сте част от журито на ВAAwards. Прави впечатление, че кандидатите са все по-активни, както за бизнес наградите, така и в новата категория студентски проект. Какво отличава подадените кампании?

- Факт е, че интересът за участие в конкурса ВAAwards нараства с всяка изминала година. Отбелязваме все повече кандидатстващи проекти, включително и на компании, които не са членове на БАР. Това е ясен сигнал, че за своите 5 години конкурсът успя да се наложи като качествен и обективен измерител за работата и постиженията на маркетолозите на нашия пазар. Видимо се очертава и тенденция за повишаване качество на кандидатурите, което много ни радва, защото е потвърждение на основния маркетингов принцип, че добрата конкуренция води до качествено развитие на конкуриращите се. Също така забелязваме, че самите компании се стремят да представят проекти, с които наистина да впечатлят журито и да се отличат сред разнообразието от кампании и участници. Това само по себе си повишава стойността и бизнес ползата на конкурса, защото не трябва да забравяме, че ВAAwards е уникален по рода си форум, в основата на който е споделянето на маркетинг know-how и добри практики от различни компании и бизнес сфери на нашия пазар. Тази година за пръв конкурсът дава възможност и на студентски екипи от различни университети в страната да покажат какво са научили в областта на маркетинга, като участват за Студентската награда на БАР. Много се радваме, че заявките в тази категория са 1/4 от всички подадени. Новата стъпка в развитието на ВAAwards е в подкрепа на другата му основна цел – да покаже на младите хора, че могат да намерят реализация на бизнес идеите си в България, както и да се срещнат лично и да получат обратна връзка по проектите си от професионалистите в бизнеса. Вярваме, че това ще мотивира повече от тях да останат в страната и да работят за развитието на нашата икономика, тъй като за никого не е тайна, че намирането на млади таланти е все по-голямо предизвикателство пред компаниите.

Как рекламодателите и агенциите синхронизират своите критерии за разшифроване "БАРкода на успеха"?

- Успехът на един маркетингов проект или кампания рядко е „просто уравнение“ с еднозначно решение и много по-често е сложен лабиринт от закодирани въпроси с много възможни отговори, водещи до различни резултати. Рекламодатели и агенции – всеки трябва има своя специфичен принос и своята роля в намирането на най-добрите решения за бизнеса в лабиринта от възможности. Ние в Кока-Кола работим с много и различни агенции, но принципите ни на работа са едни и същи с всички – ние даваме  знанията за марките, пазара и потребителите, а от тях очакваме да облекат в креативни и ефективни решения целите, които си поставяме. В крайна сметка след „разчитането на БАРкода“ тежестта на решението винаги остава при рекламодателя, който поема риска за бизнеса, но ключът към успеха е и двете страни да останат гъвкави и в готовност да променят плановете в процеса на развитие на проектите и да се „учат в движение“. От личен опит мога да кажа, че най-успешните кампании се раждат в синхронизираната работа на рекламодател и агенция, в която страните работят в партньорство и доверие към професионалните способности едни на други и се ръководят по ясно поставени цели и измерители на успеха. 

Дигиталният свят все повече моделира ежедневието ни. Напълно ли ще забравим старите канали за комуникация и променя ли се подходът към клиента?

- Това е тема, по която няма две мнения – технологиите и свързаността промениха живота ни, промениха и бизнеса по отношение на скорост, мащаби и достъпност на стоки и услуги. До преди няколко години говорехме за храните и напитките като за бързооборотни стоки – днес спокойно можем да кажем, че всички стоки са бързооборотни или най-малкото трябва гледаме на тях като такива, защото промените и принципите на дигиталната ера важат за всички, в по-голяма или в по-малка степен. Дигиталният свят променя и подхода към клиента – от масов и общ, към индивидуален и направен „специално за теб“, а това определя и нуждата от все по-активно използване на новите канали. Българският пазар все още не е толкова „дигитализиран“ колкото пазарите в Западна Европа по отношение на електронната търговия и инвестициите в модерните спрямо класическите канали на комуникация, но вървим със сериозни темпове в тази посока. Наблюдаваме променящите се нагласи и предпочитания на новите поколения потребители, за които дигиталната свързаност е даденост, а не новина, и това ще направи присъствието на рекламодателите в този дигитален свят абсолютно задължителен елемент от маркетинговите стратегии. 

Освен че повишава възможностите ни като потребители обаче, развитието на дигиталните комуникации извежда на преден план и горещата тема за необходимостта от нарастваща отговорност на компаниите по отношение на посланията и каналите за разговори с потребителите. Темата за така наречения „Отговорен маркетинг“ днес е предизвикателство пред индустрията в България, защото е нужно рекламодателите да се обединят, следвайки примера на международните компании, които вече са част от EU Pledge, а в Европа те сформират и над 80% от рекламния пазар, и да съгласуват мерки и действия, с които да се осигури етична, коректна и отговорна търговска комуникация за продуктите към различни потребителски групи, включително към деца и техните родители. Това е една от областите в които системата на Кока-Кола работи активно от много години и е заложила в основните си правила за маркетингови комуникации не само в България, но и по целия свят.

 


 
    Share