Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Бизнес Клуб Е КАУЗА


PAGES_01_1.jpgДаниела Димитрова
Издател на сп. „Бизнес клуб“

 

  Списание „Бизнес клуб“ е плод на дългогодишната ми практика като член на УС на водеща българска медия и управител на фирма в областта на маркетинга и рекламата. Близо 20 години основната ми дейност е да се срещам и разговарям със собственици и управители на компании, с цел изграждането на маркетингови стратегии на техните продукти и услуги. Голям процент от клиентите ни са малки и средни предприятия в България.
  Така постепенно изградих поглед върху ситуацията в икономическия сектор в страната.
Увереност ми даде и образованиетo, което имам, и най-вече курсът в Колежа на Европа в Брюж и специализацията в Европейския съюз, Брюксел по комуникационната стратегия на България по присъединяването й в ЕС.
Амбицията на „Бизнес клуб“ е гласът на българския бизнес да ехти в ушите на политиците, чиновниците и обществото. Защото хората, които ръководят МСП, заслужават уважение и съпричастност.

  Списанието ще достига до:
- активно действащи малки и средни предприятия (МСП) в България;
- държавната и общинската администрации;
- посолствата и търговските мисии към тях;
- браншови и международни бизнес организации

Амбицията на „Бизнес Клуб“е да бъде ГЛАСЪТ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.
Този глас трябва да се чува, защото e гласът на над 99,8% от фирмите в страната.


„Бизнес клуб“ е различната медия. Тя е създадена за строго профилирана аудитория – бизнес средите. Освен да информира списанието гарантира, че гласът и исканията на малките и средни предприятия ще достигнат до законотворците.

Всеки месец ще публикуваме подробна информация по отворените европрограми, както и съвети за кандидатстване по тях. Списанието съдържа актуална и полезна информация, насочена към собственици, управители на български компании и браншови организации.

Във всеки брой ще присъстват рубриките „Ало, държавата!” и „Викай силно!”, чрез които ще критикуваме тромавата държавна и общинска администрация. Всички техни действия или бездействия, които не са в полза на бизнеса, ще бъдат изобличени на страниците на срама.

Създали сме и специална рубрика „Алармирай!”, която е онлайн. В нея 24/7 всяка фирма може да подаде конкретен сигнал в случай на корупция или проблеми при работа с държавната администрация.

Всеки брой на „Бизнес клуб“ ще се разпространява до цялата държавна и общинска администрация. Ние сме вашата директна връзка с виновниците за бизнес средата в България.

Дайте воля на своя глас!

Печатното издание на „Бизнес клуб“ излиза всеки месец в тираж над 7000 броя. Онлайн версията на списанието се разпространява чрез мейлинг система с над 140 000 бизнес адреса. Разпространява се на абонаментен принцип.
Надявам се бързо всеки предприемчив българин да осъзнае полезността на нашия труд.
Вярваме, че да правиш бизнес е КАУЗА. Каузата на „Бизнес Клуб“ е да информира – честно, независимо, отговорно и със страст.
В основата на всеки успех е информацията.
Възползвайте се в името на успеха на ВАШИЯ БИЗНЕС.


 
    Share