Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

БАРКОДЪТ НА УСПЕХА В РЕКЛАМАТА


БАРКОДЪТ НА УСПЕХА В РЕКЛАМАТА

 

 

РОСЕН МИСОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ

Росен Мисов има 20 годишен опит в различни индустриални групи, публично-частни партньорства, корпоративен маркетинг, връзки с медиите и държавните институции. Като представител на Проктър енд Гембъл е заемал ръководни постове в Българската асоциация на детергентната индустрия (БАДИ) и Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК). От 2012г. той е изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и член на УС на Националния съвет по саморегулация (НСС).

Как се развива рекламният пазар в България?

Съгласно данни, изнесени на Форума на комуникационната индустрия, проведен през м.май, рекламният пазар през 2017 като цяло е нараснал с 8% спрямо предходната 2016г. Най-бързо – с 16% спрямо 2016 расте пазара на он-лайн реклама,  следван от телевизионната реклама, която постига 8% ръст. Радиорекламата има увеличение с 1%, докато при печатните медии се наблюдава спад със 17%.

Кои, според Вас, са основните фактори за увеличение на инвестициите в реклама?

За рекламодателите един от най-важните фактори е възвръщаемостта на инвестициите в реклама и комуникации. Ако не сте сигурни в таргетирането на вашите кампании, ако имате съмнение за това доколко Вашите инвестиции в реклама работят за развитието на бизнеса Ви, тогава естествено ще имате и колебания, когато решавате размера на рекламните си бюджети.

Друг важен фактор е качеството на бизнес средата. Ако тя позволява кампании, които се разминават с общоприети индустриални стандарти за етика, коректност и професионализъм, тогава ще се замислите още веднъж колко и как рекламирате. Подвеждащата и неетична реклама влияе върху общественото възприемане и доверие в рекламата изобщо, или според популярния израз: „покрай сухото гори и суровото“. Затова е много важно не само да увеличите Вашето рекламно присъствие, но преди всичко да предлагате етично и високо-качествено съдържание, което дава възможност на потребителите да направят разлика.

Трети важен фактор е поведението на конкуренцията. Ако Вашите директни конкуренти са активни и увеличават рекламното си присъствие, Вие трябва да намерите най-добрите решения, за да им отговорите. Това често налага увеличение в бюджетите Ви за търговска комуникация.

Какво прави БАР за подобряване на бизнес средата за рекламно-комуникационна дейност?

Българската асоциация на рекламодателите (БАР) работи активно за повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в реклама и комуникации. Това е свързано с качеството и надеждността на данните за достигане до целевите публики. Ние сме в постоянен диалог с двете водещи телевизионни групи (Б-Медия и НОВА Броудкастинг) и с Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) в търсене на изход от „двойно-метричната ситуация“, при която двете метрични агенции често предоставят много различни данни за един и същи ТВ канал в едно и също време относно гледаемостта и достигането до целеви публики.  

Основен наш приоритет е и измерваемостта на посещенията в он-лайн пространството, където се показват реклами. Тук си сътрудничим с българския офис на международното рекламно бюро (IAB – Bulgaria), като целим да въведем в България единни, общоприети европейски критерии за сертифициране на агенциите, които предоставят данни за он-лайн публики. Очакваме към този проект да се присъедини и БАКА.

Работим активно и в Националния съвет по саморегулация (НСС), чиято цел е утвърждаването на етична търговска комуникация в България.

Какво е мястото на конкурса BААwards за стимулиране на рекламно-комуникационния сектор в България?

През 2018 конкурсът „Награди на БАР“ (BAAwards®) се провежда за пети път и  вече е разпознаваем и утвърден бранд. Той събира, отличава и презентира пред професионалната общност най-добрите постижения в маркетинговите комуникации. Това ноу-хау е пример за работещи, етични и високо-професионални  кампании, представени от гледната точка на тези, които носят отговорността за развитието на бизнеса – маркетолозите-рекламодатели. В по-широк план конкурсът предоставя на професионалистите в сектора и на цялото общество възможност да се запознае с ползите от рекламата, дава надежда за реализация и израстване в България на младите таланти. През тази година за първи път се учреди и студентска награда на БАР, за която се конкурират студентски отбори от четири български университета (Нов български университет, УНСС, Американски университет в Благоевград и Икономически университет-Варна).

 


 
    Share