БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението


България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението

 

Според експресните оценки на НСИ, БВП нарасна с 3.6% на годишна база през четвърто тримесечие на 2017 г. (според сезонно изгладените данни).

Растежът бе движен от повишение на крайното потребление с 4.7% и на инвестициите в основен капитал - с 3.2%....
Цялото съдържанието на тази статия е достъпно само за абонати.

"Бизнес клуб" излиза в края на всеки месец.
Бъдете информирани за всякакви форми на евро и други финансирания.
Съдействайте при проблеми с администрацията.
Четете консултациите на нашите експерти.
"Бизнес клуб" - полезната информация.

За да четете без ограничения материалите в сайта


ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ТУК 
    Share