БРОЙ 7, 2018 XLIV   вход за абонати  
bg | en           

БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ БИ НЯМА ДА ИЗЧЕЗНАТ ИМАТ ОЩЕ ШАНСОВЕ ДА СЕ ВЪЗРОДЯТ


БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ БИ НЯМА ДА ИЗЧЕЗНАТ? ИМАТ ОЩЕ ШАНСОВЕ ДА СЕ ВЪЗРОДЯТ

 

Велислав Русев - Главен редактор на списание "Бизнес Клуб"

Прогнозите с, че след 2050 г. хората с българска народност ще е под 5 млн. души и в пейзажа на тотално нарастващото население на планетата ще се загубят сред други етноси.

За да не се случи това са необходими спешни, добре преценени и финансово обезпечени мерки.

Българите са витална нация и вярвам ще останат доминираща на територията на съвременна България. 

Не трябва да се затваряме за външни миграции. А и те са неизбежни, впредвид  динамиката на конфликтите и политическите противопоставяния извън нас.

 Контролирана миграция чрез стимули и рестрикции за желаещите да се преселят в България. Потенциалът за преселване към страната ни, която все пак е част от ЕС, никак не е малък. Това са граждани на страни от Евразия, от историческата българска диаспора, а защо не и от арабските страни. Единственото, което трябва да се направи е неотменима програма, че всички които желаят трябва да кандидатстват за емигратнски визи. И трябва да отговарят на определени критерии.  Първият е образование, вторият - да могат да покрият емиграцията си през първата година престой в новата държава. Не сме го измислили ние. 

Непроговорената още достатъчно популярно и  публично идея за Национална агенция по имиграция е добро предложение в тази посока. 

Със стимулирана емиграция можем да решим частично проблемите с липсата на кадри с добра и средна квалификация.

Може да се предприеме и активна политика най-вече към завръщане на етническите българи, които поради исторически причини са се установили извън България. Към тях трябва да се подхожда чрез икономически стимул, бонуси за започване на бизнес, защото идват от региони с по-нисък стандарт на живот.

Сред българските емигранти от последните 20 години няма настроения за завръщане, докато имат добра работа и висок стандарт навън. Нямам   предвид селскостопанските работници, които и при нас вече липсват, а хората с квалификация, която са добили у нас и доразвили в чужбина. Някои от тях могат да бъдат привлечени да се върнат, ако им се предложат стимулирани програми за започване на нов бизнес в България. Опитът на други източноевропейски страни с кризисна ситуация с населението още не е известно да е дал положителни резултати. Защо ние да не дадем пример за това. 

Много от икономическите ни емигранти ще се върнат в пенсионна възраст с пенсиите си и активните от тях могат да развият нов бизнес. Този период предстои, но преобладаващото мнение е, че повечето ще харчат парите си за потребление и няма да бъдат икономически активни. 

АКО ТЕЗИ ХОРА НЕ СЕ БЯХА ИЗСЕЛИЛИ, ЗА ДА РАБОТЯТ ЗА ЧУЖДИ ИКОНОМИКИ СТРАНАТА НИ СЕГА ЩЕШЕ ДА ИМА С 30 МИЛИАРДА ПО-ВИСОК БВП

Все пак става дума за над милион и 400 000 трудоспособни хора, които работят и произвеждат за други  икономики. Политиката и икономическата нестабилност у нас ги изгони.

Много се акцентира на ниската раждаемост в България. Да такава е, вследствие на дългата социална и политическа нестабилност в несвършващия преход. Няма начин изкуствено да се стимулира раждаемост, ако няма икономическа активност и гарантиран жизнен стандарт. Но при положение, че сме стигнали дъното по раждаемост е логично социалната политика в тази сфера да бъде отново силно стимулирана. Няма да се постигне това българските семейства да имат трето дете, както предлагаха от Съвета по демографска политика.

Две деца в семейство са най-добрият вариант за българското общество. За издръжката и възпитанието на толкова позволява стандартът с двама работещи родители от български произход. Там трябва да се съсредоточат усилията на потенциалната държавна демографска политика. 

Тя между впрочем пак остава на заден план. Въпреки че е обявена за приоритет на настоящето правителство.  Нарочният съвет по нея прегледа през август един доклад на БАН за СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИЯТА. И толкова - мерки, програми, предложения вероятно са оставени за след старта на новия политически сезон след крайно горещото лято на 2018 г.  Но подобен доклад имаше и м.г и нищо не последва. 

Хора, Няма време. Трябват спешни, консенсусни мерки, които да са неотменими в изпълнението им в следващите поне  30 години. От раждането на едно дете до превръщането му в пълноценен български гражданин минават минимум 18.

 


 
    Share