Брой 10, 2018 XLVII   вход за абонати  
bg | en           

РЕЗУЛТАТ ОТ РЕФОРМИТЕ СЛЕД 1-2 ГОДИНИЗАЩО ИНОВАЦИИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ОСТАРЯВАТ ПРЕДИ ДА ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ


ЗАЩО ИНОВАЦИИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ОСТАРЯВАТ ПРЕДИ ДА ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ?

Велислав Русев,
главен редактор на списание "Бизнес Клуб"

Доколкото зависи от държавата иновациите остаряват, докато получат финансиране за внедряване. Това ясно се вижда от одитен доклад на българската Сметна палата. 

Докладите на тази институция са само с препоръчителен статут за институциите, в случая Министерство на икономиката да си вземат бележка. Това министерство управлява оперативната програма, финансирана с евросредства "Иновации и конкурентоспособност" с бюджет, общо 2.4 млрд лева за програмния период до 2020 г.. Този програмен период свършва. До края на тази година има само още два приема на документи на кандидати по приоритетна ос 1 - "Технологично развитие и иновации". Те са за предоставяне на "фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура" и за "предоставяне на подкрепа за развитието иновационни клъстери", съответно с бюджети от 55 и 15 млн. евро. Както вече става ясно второто кандидатстване ще се отлага за догодина, защото се променят 

изискванията и те няма да станат до края на 2018 г. За следващата 2019 са предвидени само още 5 кандидатствания с проекти на потенциални бенецифиенти  по ОПИК. Колко и какви ще се забавянията никой не може да предвиди. Икономическото министерство е твърде подвижно в промяна на предварително обявените индикативни срокове. Има пари, които могат да се усвоят или да подпомогнат развитието на българските иновативни производства и иновативни фирми, но това се случва твърде трудно и бавно. Една от причините, които се посочват в анализа на Сметната палата е липсата на административен и експертен капацитет. Това значи само едно, че някой не си върши добре работата или не може да я свърши. Сроковете за одобрение на проект са от 4 до 10 месеца. 

Какъв е стимулът на предприемача да чака половин година, за започне да внедрява иновация в производството си с финансова помощ от Еврофондовете. А 10 месеца? Няма такъв стимул. За това време иновацията, особено ако е в ИКТ-сектора, вече може да е остаряла. Добре е, че добрите в ИКТ не търсят много помощи през програми, а си намират финансиране през чужди фондове, фирмени заеми и ли схеми за рискови инвестиции. И засега успяват да се развиват възходящо. 

Много негативно забавянията обаче, се отразяват на прякото производство на продукти и изделия. Без внедряване бързо на иновации и нови машини българските фирми остават трайно неконкуретоспособни. Не могат да произвеждат повече и по-добри продукти, не могат да повишават заплатите, губят ценни и дефицитни кадри. 

Одитният доклад на Сметната палата е фокусиран върху периода от 2014 до 2017 г. Констатирано е, че има и напредък, защото в първия програмен период за оценка на някои проекти се е чакало  година. Напредъкът е, че сега се чака до 10 месеца, за да ти кажат "да" или "не". Както вече подчертахме това е сериозен проблем за иновациите, които в много от случаите остаряват, докато комисията по оценка успее да излезе със становище. 

1578 са проектите за които не е стигнало финансирането на някоя от мерките на ОПИК, отбелязват от Сметната палата.  Някои от тях имат шанс, защото са попаднали в резервен списък по програмата. Шансът им е, ако някой от победителите се откаже или отпадне на финалната права (има случаи с подадени неверни документи и отчети за дейност) друга фирма да заеме мястото му.

За проверявания период отхвърлените проекти са 840, а тези, които са били одобрени за финансиране 904. Приоритетно фирмите са кандидатствали за нова техника за обновяване на производството.

България продължава да има проблеми с усвояването на еврофондове. След 2020 г. условията ще се променят. Безвъзмезните помощи и кохезията отстъпват на по-заден план. 

Засега, трябва да се отбележи, усвояването на средства по ОПИК е сред първенците - цели 32% от общия бюджет от 2.4 млрд лева. Договорени са над 70 %, като най много са одобрените проекти за нова техника и енергийна ефективност на малките и средни предприятия. В иновациите "системата" куца. Колко средства ще бъдат усвоени (след корекции) ще са разбере при предварителния преглед през 2020 г.   Дано в следващите две години да добием желания експертен капацитет за оценка на предлаганите проекти. И да се отърсим от лобиското натискане кой проект трябва да спечели?

 


 
    Share