Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

"ПРАСКОВ КОНСУЛТ” ЕООД - ЕКСПЕРТЕН ОЦЕНИТЕЛ НА АКТИВИ

  Бранш:

Лице за контакт:
Длъжност:

Е-майл:
Интернет страница:
Телефон:

Адрес:
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Георги Цветков Прасков
Управител

g _ praskov@abv.bg

0888408166 0879808166

Пирдоп,
ул. „Г.Бенковски” № 81


Фирмата е на пазара от 1993 г. като СД"ГЕОЦВЕТ-66", а от 2002 г.като "ПРАСКОВ КОНСУЛТ" ЕООД . Опита ни е в изготвянето на експертни оценки на разнообразни по вид активи в различни отрасли на икономиката. Развива дейността си на територията на цялата страна и приоритетно в района на Средногорието.София-град и Софийска област.Основни оценители във фирмата са Георги Цветков Прасков и Татяна Георгиева Праскова.При необходимост и в зависимост от вида на оценката фирмата привлича и външни оценители. Изготвените експертни оценки се използват от възложителите за: Ипотекиране на обекти, при вземане на кредит;Покупко-продажби на имоти;Счетододни нужди; Застраховки;Изпълнителни съдебни дела. Извършили сме множество оценки на активи, собственост на „КУМЕРИО МЕД" /сега „Аурубис България"АД /гр.Пирдоп, „ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ" с.Челопеч, „ЕЛАЦИТЕ МЕД" с. Мирково и на ЛОДЖИСТИК ЦЕНТЪР РУМЪНИЯ СРЛ-клон България, гр. Пирдоп
Фирмата е регистрирана по Закона за ДДС. В своята оценителска практика оценките, разработени и предоставени от "Прасков Консулт"ЕООД, никога не са били обект на негативен коментар, не са връщани за доработка и поправки от нашите клиенти.

Фирмата е регистрирана с Решение №1 от 10.04.2002 от Софийски окръжен съд по фирмено дело № 402/2002 г. Седалището и адреса на управление е град Пирдоп, ул. "Георги Бенковски" № 81. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик Георги Цветков Прасков ЕГН: 4206017303 с постоянен адрес:
гр. Пирдоп, обл. Софийска, ул. „Г. Бенковски" № 81.

 

 Добавен в нашия каталог на 09.11.2017.