Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

"Бизнес Клуб" в помощ на бизнеса в трудно решимия проблем с липсата на кадри


Работа има. Хора, които да я вършат качествено вече трудно се намират в България
"Бизнес Клуб" в помощ на бизнеса в трудно решимия проблем с липсата на кадри

Бизнесът и изпълнителната власт се срещнаха на дискусия по един от най-тежките проблеми за развитието на икономиката и предприемачеството в Бълагария- липсата на качествени, добре образовани кадри, на които може да се разчита и да им се гласува доверие във фирмите.

БТПП бе домакин на кръглата маса с тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?", организирана съвместно със списание „Бизнес Клуб", изданието, което се концентрира върху проблемите, свързани с развитието на микро, малкия, средния и семейния бизнес в България.

По време на дискусията бе засегната цялата палитра от проблеми с липсата на кадри във всичките й аспекти - от началното и средното образование, през проблемите на висшето, безработицата и лицата в трудоспособна възраст, които нито учат нито работят и реално са изключени от пазара на труда. Засегнати бяха и проблемите с въвеждането на дуалното образование и нежеланието на учителите за въвеждане на предмет по предприемачество в училищата. Бизнесът от своя страна представи свои виждания за повече влизане на практиката в средното образование, преподавана от хора от реалния бизнес.

При откриването Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че връзката бизнес-образование не е достатъчно работеща и че е необходимо активизиране на фирмите и особено на браншовите организации. Председателят на Палатата обърна внимание върху нуждата от повече практическо обучение, в това число и привличането на преподаватели от бизнеса. Той обърна внимание на проблема че, че при наличието на голям брой свободни работни места има голям брой безработни, които вместо да се включват на пазара на труда остават на социални помощи и предпочитат това си положение.

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева акцентира върху нуждата от местни и регионални политики по отношение на заетостта, като подчерта, че са необходими усилия за прекратяване на регионалните дисбаланси у нас. Зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев отчете благоприятните тенденции на пазара на труда започнали през 2015 г. Представи и програмите, които министерството развива в подкрепа на заетостта и изведе като най-ключов проблемът, свързан с младежката безработица и с онези млади хора, които са отпаднали от образование, нямат трудови компетенции и не желаят да ги добият. Обяви и започналата инициатива за правене на индивидуални профили на безработните и инициативата за медиация, насочена към отпадащите от пазара на труда младежи без образование и от малцинствата, които да бъдат мотивирани да се включат в активна трудова дейност.

Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката заяви, че фокусът в момента е върху професионалното образованието, като с новите законови промени часовете по практическо обучение в Трета образователна степен са се увеличили като вече са 70 % практика.

Христина Христова, бивш социален министър и настоящ председател на „Института за семейна политика" обърна внимание на демографската ситуация в страната и негативните темпове в намаление на населението. Тя подчерта, че има сериозни проблеми в структурата на безработицата и на заетостта. 60% от всички безработни са дългосрочно безработните.

По време на дискусията бе обсъдена и много лошата тенденция за трудовия пазар и кадрите в България, според която при 100 излизащи от пазара на труда новите влизащи са само 60. Изход от това трябва да се търси в привличане обратно на трудовите мигранти от България в чужбина и в мотивиране за труд на малцинствените общностти с акцент върху ромите.

Презентации и изказвания на кръглата маса направиха още: Емилияна Димитрова, Председател на УС на НАПОО, Олга Чугунска - икономист от БТПП, Елеонора Негулова - Председател НСМСБ, Десислава Николова - главен икономист в ИПИ, Томчо Томов - Ръководител на национален център за оценка на компетенциите при БСК, Детелина Смилкова - Председател на „Българската асоциация за управление на хора" и вицепрезидент на ВУЗФ, Любен Станев от EXPERTS LTD и Председател на Асоциация „Качество на живот", Юлия Симеонова - изпълнителен секретар на КНСБ.

Модератор на кръглата маса бе Гергана Раковска, Председател на Фондация на бизнеса за образованието, а дискуята бе закрита от г-н Велислав Русев, главен редактор на списание „Бизнес Клуб".
Наш партньор в идеята и организацията му бе и Пощенска банка.

Всички предложения от кръглата маса ще бъдат обобщени и изпратени до институциите. Поради голяма ангажираност на представителите на изпълнителната власт в дискусията те не успяха да чуят изцяло мненията на бизнеса и експертите по човешки ресурси. Идеите и предложенията как да се справим с проблема с кадрите ще прочетете в следващия брой на сп. „Бизнес Клуб".

 


Галерия
 
    Share