Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

53 проекта на МСП получиха първите 28,5 милиона по ОПИК 2014-2020


53 проекта
на МСП получиха първите 28,5 милиона
по ОПИК 2014-2020

 

 

  Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бяха връчени от министъра на икономиката Божидар Лукарски и зам.-министър Даниела Везиева на официална церемония. Проектите са одобрени за финансиране от общо 203 проектни предложения, подадени по третия краен срок на процедурата, насочен към кандидати от сектори на интензивни на знание услуги. Такива са научно-изследователската и развойна дейност, издателска дейност, обработка на данни и хостинг, програмиране и други IT продукти и далекосъобщения.

  „Вие повече от всеки друг си давате сметка всъщност с какъв ангажимент се наемате и ви благодаря за куража, че участвахте по тази процедура и че имаше такъв интерес“, заяви министър Лукарски пред присъстващите представители на бизнеса. Той отбеляза, че с връчването на договорите по последния трети краен срок може да се направи обективна оценка на постигнатото по първата процедура на програмата.

  ОПИК бе една от първите програми, които стартираха в новия програмен период. До момента са одобрени над 470 проекта по трите крайни срока за кандидатстване по първата процедура. Те ще получат безвъзмездно финансиране от близо 259 млн. лв. По негови думите на Лукарски  тези резултати ясно показват амбицията на Министерство на икономиката да работи в подкрепа на бизнеса, по специялно в изграждането на икономика, базирана на знание и иновации и висока добавена стойност.

  Икономическият министър отчете и изключително позитивните резултати от предвиденото по процедурата приоритетно третиране на проекти от Северозападна България. С място на изпълнение в този район са 65% от всички одобрени по третия краен срок проекти.

  В момента отворени по ОПИК са още две процедури за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и разработване на иновации от стартиращи предприятия с бюджет от над 117 млн. лв. Предстои и обявяването на процедурата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е над 176 млн. лв.


 
    Share