Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

102 млн. евро финансови гаранции по новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“


ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МСП
102 млн. евро финансови гаранции по новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“

 

Велислава Ивановска
Кремена Райкова
ФЪРСТ Консултинг ЕООД


 Финансовото споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП) бе подписано на 2 март т.г. от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от главния директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Валтер Дефа, от изпълнителния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт и от директора на Дирекция „Централна и Южна Европа“ на ЕИБ Флавия Паланца. В церемонията участва и вицепремиерът по европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев.

  Осъществяването на новата Оперативна програма предвижда предоставяне на финансов ресурс в размер на 102 милиона евро от ЕК и Европейския фонд за регионално развитие, които ще се предоставят изцяло от ЕС, без съфинансиране от българска страна. По нея, чрез финансови посредници, ще бъдат предоставяни гаранции за кредитиране на малки и средни предприятия, което ще намали високите изисквания за обезпечения по заеми и ще облекчи съществено предприемачите в набавянето на свеж финансов ресурс за дейността им. Това осигурява нови финансови възможности на МСП и сигурност относно успешното финансиране на проектите, което до настоящия момент бе сериозна пречка за бизнеса. Очаква се още по-сериозен интерес към Оперативната програма и още повече кандидати с качествени проекти.

 Програмата осигурява по-високи гаранции чрез Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд в сравнение с предишните подобни финансови инструменти. Очакванията са за мултиплициращ ефект от програмата в шесткратен размер, като се достигне до 600 милиона евро отпуснати кредити за малки и средни предприятия.

  По време на церемонията по подписването на Споразумението министърът на икономиката Божидар Лукарски наблегна на важността от подписването на новата оперативна програма и на факта, че по този начин се откриват нови хоризонти пред малките и средни предприятия в България. По думите на министър Лукарски това е една от инициативите, на които се възлагат големи надежди, за да се събуди финансовия ресурс в банките. Той отбеляза, че страната ни е един от пионерите в ЕС по присъединяването към такъв вид инициатива, като ние сме третата страна след Испания и Малта, която се включва. Министърът изрази задоволството си от добре свършената работа, както и надеждата си за по-бързо да ратифициране на това споразумение от Народно събрание, за да може още в началото на есента малките и средни предприятия в България да имат достъп до предвидения капитал.

  Вицепремиерът по европейските фондове и икономическа политика Томислав Дончев също изрази надеждите си за достатъчно добри проекти, които да се възползват от новата оперативна програма и от заложения 102 млн. евро ресурс, предназначен директно за малки и средни фирми и предприемачески инициативи, което по думите му ще има ефект за всички – за икономическия растеж, доходите, данъците. По данни, огласени по време на подписването от вицепремиера, за 2016 г., благодарение на различни програми и инициативи, на пазара ще е достъпен 1 млрд. лв. – ресурс за компаниите в България. Именно тази и следващите две години от настоящия програмен период (2014-2020) се очертават като най-силни и мащабни както за предприемачите в страната, така и за икономиката като цяло. Бизнесът трябва много точно и ясно да дефинира своите приоритети и цели и да се възползва по максимално най-добрия начин от предоставените ресурси.

  До настоящия момент една от главните пречки за усвояване на средствата от ЕС, бе осигуряването на финансиране от страна на бизнеса. Именно поради тази причина много качествени проекти не успяха да се реализарат. Изпълнителният директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт заяви, че достъпът до средства продължава да бъде много важен въпрос, особено за малките и средни предприятия, не само в България, но и навсякъде по света. „ЕИФ положи усилия, за да предостави такова финансиране сигурен съм, че България е направила много важна стъпка за достъп до финансиране на МСП”, каза той. По данните, които Джилиберт цитира, се очаква повече от 3000 български малки и средни предприятия да се възползват от инициативата при преференциални условия.

  Валтер Дефа, главен директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, отбеляза, че инициативата ще създаде нови възможности за предприемачите, ще генерира растеж и нови работни места. Това е добър пример как еврофондовете подпомагат реални инвестиции в реалната икономика, а от малките и средните предприятия се изисква единствено да положат усилия да използват финансовите инструменти интензивно и качествено.

  „България е първата държава от региона, която ще се възползва от възможността на инструмента за финансиране“ - отчете директорът на Дирекция „Централна и Южна Европа“ на ЕИБ г-жа Флавия Паланца като посочи, че основната цел на тази инициатива е да се предостави по-лесен достъп до капитал на МСП през финансови посредници, особено на предприятия с по-рисков профил, за които финансовите гаранции не се намират лесно.

  Подписването на споразумението вече е факт и сега предстои ратифициране от Народното събрание и избор на финансови посредници.

За повече информация: www.firstconsilting.bg


 
    Share